Triển lãm hàng hải 2014 VNACCS

Go Back   VIETSHIP > DISCUSSION ROOMS > Contracts of all kinds

Contracts of all kinds Các loại hợp đồng như: thuê tàu, mua bán ngoại thương và gia công hàng hoá ...

Post New Thread Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 29-08-10, 10:38 PM   #1
 
yeubien's Avatar
yeubien
Moderator
Join Date: Mar 2009
Location: Nơi chỉ có anh và em
Age: 31
Posts: 337
Thanks: 76
Thanked 1,396 Times in 166 Posts
Images: 188
Blog Entries: 28
Sự kiện bất khả kháng trong Hợp đồng thương mại
yeubien yeubien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn 29-08-10, 10:38 PM

1. Sự kiện bất khả kháng là gì?

"Sự kiện bất khả kháng" là một thuật ngữ có nguồn gốc tiếng Pháp “force majeure” có nghĩa là “sức mạnh tối cao” hoặc “sức người không thể kháng cự nổi”. Sự kiện này xẩy ra chỉ sau khi ký hợp đồng, không phải do lỗi của bất kỳ bên tham gia hợp đồng nào, mà xẩy ra ngoài ý muốn và các bên không thể dự đoán trước, cũng như không thể tránh và khắc phục được, dẫn đến không thể thực hiện hoặc không thể thực hiện đúng hoặc đầy đủ nghĩa vụ, bên chịu sự cố này có thể được miễn trừ trách nhiệm của hợp đồng hoặc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.

Sự kiện bất khả kháng có thể là những hiện tượng do thiên nhiên gây ra (thiên tai) như lũ lụt, hỏa hoạn, bão, động đất, sóng thần… Việc coi các hiện tượng thiên tai có thể là sự kiện bất khả kháng được áp dụng khá thống nhất trong luật pháp và thực tiễn của các nước trên thế giới.

Sự kiện bất khả kháng cũng có thể là những hiện tượng xã hội như chiến tranh, bạo loạn, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của chính phủ… Tuy nhiên cách hiểu và thừa nhận các hiện tượng xã hội là sự kiện bất khả kháng là rất đa dạng trên toàn thế giới và nhiều điểm chưa có sự thống nhất.

Nhìn chung, khi áp dụng các tình tiết bất khả kháng nhằm miễn trừ trách nhiệm thì cần lưu ý những nội dung sau:

- Hai dấu hiệu đặc trưng của sự kiện bất khả kháng:

+ Vào thời điểm ký hợp đồng 2 bên không thể dự liệu trước rằng sự kiện đó sẽ xảy ra trong tương lai.

+ Hậu quả mà nó gây ra là không thể tránh được.

- Ngoài ra, bên bị thiệt hại ( Bị đơn trong các tranh chấp TMQT) còn phải:

+ Bị đơn có nghĩa vụ chứng minh sự kiện bất khả kháng: có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với giấy chứng nhận bất khả kháng lần đầu phải là bản chính, không được cung cấp bản photo (?). Nội dung giấy chứng nhận bất khả kháng phải bao gồm các mục như tên hiện tượng bất khả kháng, thời gian phát sinh và tồn tại, địa điểm phát sinh, hậu quả và tác động ảnh hưởng của hiện tượng này đối với việc thực hiện hợp đồng và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Bị đơn đã thực hiện mọi biện pháp để ngăn ngừa, khắc phục thiệt hại.

Ví dụ: Cho xe ra khỏi hầm ngầm nhằm tránh ngập nước ; mua hàng nơi khác cung cấp cho Nguyên đơn (mình sẽ cố gắng tìm kiếm trên mạng phán quyết trọng tài làm ví dụ cho trường hợp này, tài liệu giấy thì mình có nhưng trên mạng thì không có, mọi người thông cảm nha sad.gif )

+ Thông báo cho Nguyên đơn trong một thời hạn nhanh chóng và kịp thời.

Theo thông lệ chung, khi có sự kiện bất khả kháng thì bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải gửi thông báo cho bên kia trong một thời hạn hợp lý. Tuy nhiên thông thường, các bên quy định rõ thời hạn thông báo và hậu quả của việc không thông báo: Nếu không thông báo thì sẽ mất quyền được miễn trách nhiệm hoặc kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp nếu các bên không có thỏa thuận cụ thể về hậu quả của việc không thông báo, thì các bên sẽ tuân theo luật áp dụng để giải quyết.

Theo nguyên tắc chung của phần lớn luật áp dụng, nếu bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng vi phạm nghĩa vụ thông báo thì sẽ không được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng.

Điều 79.4 của Công ước của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 quy định: “Bên không thực hiện hợp đồng phải thông báo cho phía bên kia biết về trở ngại và ảnh hưởng của nó đến khả nãng thực hiện hợp đồng. Nếu phía bên kia không nhận được thông báo về điều đó trong thời hạn hợp lý sau khi bên không thực hiện hợp đồng đã biết hoặc buộc phải biết về trở ngại đó, thì bên không thực hiện hợp đồng phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho phía bên kia do không nhận được thông báo.”

Trích: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG VÀ MỘT VÀI LƯU Ý TRONG THỰC TIỄN ÁP DỤNG


2. Quy định về Sự kiện bất khả kháng trong pháp luật Việt Nam

Hiện nay, các quy định về sự kiện bất khả kháng còn khá mờ nhạt trong pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các luật chuyên ngành như Bộ luật dân sự năm 2005, Luật thương mại năm 2005.

2.1. Bộ luật dân sự năm 2005.

Trong Bộ luật dân sự năm 2005, chưa có một quy định cụ thể, riêng rẽ thế nào là sự kiện bất khả kháng, những trường hợp nào được coi là bất khả kháng, hậu quả cũng như các nội dung liên quan.

Theo khoản 1 điều 161: “Thời hạn không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự” trong Bộ luật dân sự năm 2005 thì:

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Nhìn chung, vấn đề bất khả kháng còn được quy định rất chung chung, thậm chí là khó hiểu cũng như không bao quát được các trường hợp trong thực tế trong Bộ luật dân sự năm 2005. Điều này đã dẫn tới những tranh chấp trong hoạt động thương mại nói riêng và đặc biệt là các đường lối xét xử khác nhau của Tòa án với cùng một sự kiện bất khả kháng.

2.2. Luật Thương mại năm 2005

Khác với Bộ luật dân sự, Luật thương mại đã quy định rõ hơn về Sự kiện bất khả kháng ở các điều
- Điều 294: Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm;
- Điều 295: Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm;
- Điều 296: Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng.
Với các quy định này, Luật thương mại năm 2005 đã phần nào theo kịp các quy định trên thế giới. Theo đó, khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải có sự thông báo ngay cho bên kia về trường hợp miễn trách nhiệm trong một khoảng thời gian thích hợp, nếu không thì vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, ở đây, sự kiện bất khả kháng không còn được coi là trường hợp được miễn trừ trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng nữa.

Đây là một nội dung cần chú ý bởi lẽ trong thực tế, không ít những doanh nghiệp khi rơi vào trường hợp bất khả kháng thì vẫn đinh ninh mình được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà không có sự thông báo kịp thời cho bên đối tác, để rồi xảy ra những hậu quả không đáng có.

Kết luận: Khác với luật pháp, tập quán quốc tế, pháp luật Việt Nam còn quy định rất chung chung, mờ nhạt về sự kiện bất khả kháng. Theo cá nhân tôi, điều này xuất phát một phần từ quan điểm cho rằng Hợp đồng là sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên, nên cũng như các quy định pháp luật khác trong lĩnh vực này, các nhà làm luật quy định khá mở, tạo điều kiện cho các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, việc có quy định được trong hợp đồng hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác đối với các doanh nghiệp.


3. Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng thương mại quốc tế

Sau đây là ba phương pháp xây dựng điều khoản bất khả kháng trong thực tế. Tuy nhiên theo tôi, các phương pháp này cũng chưa thực sự đầy đủ và phát huy được vai trò quan trọng của nó.

4.1. Phương pháp trừu tượng hóa

Theo phương pháp này, các bên sẽ đưa ra một định nghĩa khái quát về sự kiện bất khả kháng. Trong một bản hợp đồng có điều khoản bất khả kháng như sau: “Một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ trong Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng là sự kiện xẩy ra sau thời điểm ký kết hợp đồng này, mà các bên không có khả nãng dự đoán, kiểm soát và ngãn chặn, sẽ được miễn trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ…” Quy định này rất chung chung, mơ hồ và gây khó khăn cho việc diễn giải. Tranh chấp sẽ xẩy ra, cơ quan tài phán cũng sẽ chỉ giải thích theo tinh thần của luật và ý kiến của các bên, nhiều khi sự giải thích không đạt được sự chính xác.

4.2. Phương pháp liệt kê

Đây là phương pháp mà nhiều thương gia dày dạn kinh nghiệm thích áp dụng. Theo phương pháp này, các bên sẽ liệt kê trong điều khoản bất khả kháng một loạt các sự kiện cho phép bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng sẽ được miễn trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.

Một điều khoản như vậy sẽ được xây dựng theo hướng sau: “Một bên bị ảnh hưởng bởi một trong những sự kiện được liệt kê dưới đây mà không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng thì sẽ được miễn trách nhiệm: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, cấm vận, bao vây hoặc các hạn chế khác của chính phủ về xuất khẩu hay nhập khẩu…"

Ưu điểm của cách tiếp cận này là rõ ràng, cụ thể, các bên sẽ không phải mất thời gian tranh cãi, giải thích, chỉ cần thuộc đúng trường hợp được liệt kê trong điều khoản này là bên bị ảnh hưởng sẽ được miễn trách nhiệm.

Tuy nhiên, một nhược điểm của cách tiếp cận này là dù có kinh nghiệm phong phú đến đâu, các bên cũng không thể lường trước được các tình huống xẩy ra trong thực tế. Và, dù rằng tình huống đó có đầy đủ đặc điểm của một sự kiện bất khả kháng nhưng bên bị ảnh hưởng không được miễn trách nhiệm. Ví dụ, nếu áp dụng điều khoản trên, một trận "bão" xẩy ra đã làm tốc mái và hư hỏng nặng nhà máy của bên bán làm cho bên bán không thể tập kết và giao hàng đúng hạn hợp đồng. Trong trường hợp này “bão" đã bị bỏ sót khỏi điều khoản bất khả kháng nên bên bán có thể không được miễn trách nhiệm.

4.3. Phương pháp tổng hợp

Đây là phương pháp kết hợp cả hai phương pháp trên. Phương pháp này phần nào khắc phục được nhược điểm của hai phương pháp trên và được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn hợp đồng.

"Trong trường hợp xẩy ra các sự kiện như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, cấm vận, bao vây hoặc các hạn chế khác của chính phủ về xuất khẩu hay nhập khẩu và các sự kiện bất khả kháng khác, là những sự kiện xẩy ra sau thời điểm ký kết hợp đồng này, mà các bên không có khả nãng dự đoán, kiểm soát và ngăn chặn, làm cho bên bán không thể bốc xếp toàn bộ hoặc một phần hoặc trì hoãn việc bốc xếp hàng hóa thì bên bán sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc này…"

Quy định như trên sẽ giúp các bên có được những tình huống cụ thể được coi là sự kiện bất khả kháng, đồng thời dự tính được những sự kiện khác có thể xẩy ra làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

Trích: Sự kiện bất khả kháng và một vài lưu ý trong thực tiễn áp dụng


Trong quá trình soạn thảo hợp đồng, các doanh nghiệp có thể tham khảo các phương pháp trên, tuy nhiên đây chưa thể coi là một điều khoản mẫu về sự kiện bất khả kháng. Trong pháp luật quốc tế hiện nay đã có những điều khoản kiểu mẫu về sự kiện bất khả kháng:

Phòng thương mại quốc tế đã soạn thảo hai dạng điều khoản nhằm trợ giúp các bên khi soạn thảo hợp đồng. Dạng thứ nhất bao gồm các điều kiện miễn trách nhiệm khi hoàn toàn hoặc hoặc trên thực tế hầu như không thể thực hiện hợp đồng (bất khả kháng).

Dạng thứ hai xác định tình huống khi các điều kiện thay đổi đã khiến cho việc thực hiện hợp đồng khó khăn quá mức (khó khăn trở ngại).

Cả hai dạng điều khoản trên đều không lệ thuộc một hệ thống pháp luật riêng biệt nào. Vì vậy, nên thận trọng xem xét để bảo đảm hai bộ điều khoản trên không xung đột với các quy định pháp luật bắt buộc mà có thể áp dụng.

Điều khoản bất khả kháng (hộp 2.1) quy định miễn phạt theo hợp đồng và bao gồm các điều khoản đình chỉ và chấm dứt hợp đồng. Các bên có thể đưa vào hợp đồng nguyên văn điều khoản bất khả kháng của ICC trong ấn phẩm số 421, hoặc dẫn chiếu như sau:

Điều khoản "bất khả kháng" (miễn trách nhiệm) của Phòng thương mại quốc tế (ấn phẩm số 421 ICC) là một phần của hợp đồng này.


Hộp 2.1

Bất khả kháng (điều khoản miễn trách nhiệm)

Điều khoản mẫu dưới đây là điều khoản bất khả kháng chuẩn do ICC khuyến nghị, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1985. Các điều khoản force majeure (bất khả kháng), thường được sử dụng trong thực tế, thậm chí cả ở những nước không nói tiếng Pháp, đôi khi được gọi là “điều khoản miễn trừ” hoặc "điều khoản miễn trách nhiệm".

Các lý do để miễn trách nhiệm

(1) Một bên không phải chịu trách nhiệm vì không thực hiện nghĩa vụ của mình nếu bên đó chứng minh được:

việc không thực hiện nghĩa vụ là do trở ngại vượt quá khả năng kiểm soát mình; và
bên đó đã không thể trù liệu được trở ngại và các tác động của nó tới khả năng thực hiện hợp đồng vào thời điểm ký kết hợp đồng; vàbên đó không thể tránh hoặc khắc phục nó hay ít nhất là tác động của nó một cách hợp lý.

(2) Trở ngại được đề cập đến trọng đoạn (1) nêu trên có thể nảy sinh từ các sự kiện sau (sự liệt kê này chưa hoàn toàn đầy đủ):

a) Chiến tranh, dù được tuyên bố hay không, nổi loạn và cách mạng, hành động cướp bóc, các hành vi phá hoại;

b) Thiên tai như bão lớn, gió lốc, động đất, sóng thần, lũ lụt, sét đánh;

c) Nổ, cháy, phá huỷ máy móc, nhà xưởng hoặc bất kỳ hệ thống máy móc hoặc thiết bị nào khác;

d) Tẩy chay, đình công và các vụ đóng cửa để gây áp lực, lãn công, chiếm giữ nhà máy và các khu nhà, và dừng sản xuất xảy ra ở nhà máy của bên muốn được miễn trách nhiệm;

e) Hành động của cơ quan có thẩm quyền, dù hợp pháp hay không hợp pháp, ngoài các hành vi mà bên muốn được miễn trách nhiệm cho là rủi ro theo các điều khoản khác của hợp đồng; và ngoài các vấn đề được đề cập trong đoạn 3 dưới đây

(3) Nhằm mục đích như đoạn 1 nêu trên và trừ khi có các quy định khác trong hợp đồng, khó khăn trở ngại không bao gồm việc thiếu sự cấp phép, thiếu giấy phép, giấy phép cư trú hoặc nhập cảnh, hoặc văn bản chấp thuận cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng và được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia của bên muốn được miễn trách nhiệm.

Nhiệm vụ thông báo

(4) Bên muốn được miễn trách nhiệm [phải thông báo ngay cho bên kia] về trở trại và các tác động của trở ngại tới khả năng thực hiện hợp đồng. Bên đó cũng phải có thông báo khi không còn lý do để miễn trách nhiệm.

(5) Lý do để miễn trách nhiệm bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm xảy ra trở ngại, hoặc từ thời điểm nhận được thông báo nếu thông báo không được gửi kịp thời. Nếu không gửi thông báo sẽ thì bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất mà lẽ ra có thể tránh được.

Tác động của các lý do để miễn trách nhiệm

(6) Nếu có lý do miễn trách nhiệm theo điều khoản này miễn cho bên không thực hiện hợp đồng không phải bồi thường thiệt hại, không bị phạt hợp đồng và chịu các hình thức phạt khác, ngoại trừ trách nhiệm trả lãi cho số tiền nợ cho đến lúc tìm ra lý do miễn trách.

(7) Hơn nữa, nếu có lý do miễn trách nhiệm thì một bên có quyền hoãn thực hiện hợp đồng trong một khoảng thời gian thích hợp, do đó, bên kia bị tước đi quyền (nếu có) chấm dứt hoặc huỷ hợp đồng. Khi quyết định thế nào là khoảng thời gian thích hợp, cần xem xét đến khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng của bên không thực hiện hợp đồng và lợi ích của bên kia trong việc tiếp tục thực hiện hợp đồng sau khi có sự trì hoãn. Trong khi chờ bên không thể thực hiện hợp đồng tiếp tục thực hiện hợp đồng trở lại, bên kia cũng có thể tạm dừng việc thực hiện hợp đồng của mình.

(8) Nếu các lý do miễn trách nhiệm tồn tại trong khoảng thời gian dài hơn thời hạn do các bên quy định [khoảng thời gian thích hợp do các bên xác định], hoặc không có điều khoản quy định khoản thời gian dài hơn khoảng thời gian thích hợp, bất cứ bên nào cũng có quyền chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi thông báo cho bên kia.

(9) Mỗi bên có thể giữ lại những gì đã nhận được từ việc thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng bị chấm dứt. Mỗi bên phải giải thích cho bên kia khoản thu không chính đáng từ việc thực hiện hợp đồng. Các bên phải thanh toán số dư cuối cùng ngay lập tức.

Trích: Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn – Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế và Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

sưu tầm
__________________
Xa.... Mờ dần ...!
Views: 38506
Reply With Quote
The Following 25 Thank You to yeubien For This Useful Post:
artandcraft (30-08-10), bahieu17 (27-03-11), daica_113 (13-06-12), dinhchaulong (31-08-10), dinhhuutien1990 (20-07-11), Donjoan (07-11-10), dung_dg (29-08-10), fuzzi (04-11-11), heocontodung (08-11-12), hienpham2004 (09-09-10), hoangphonglaw (26-10-11), lehongphong (13-09-10), linkpark (22-04-12), M2M (31-08-10), makemesmile (08-12-10), mrtran381 (01-07-11), neverandnever91 (22-12-11), ninhcong (03-11-10), nuruchan (24-12-11), Ocean Star (31-08-10), quangphuoc8888 (01-09-10), rose4t (11-11-10), trinh__ha (16-11-11), vantiepftu (01-09-10), waterfall (20-08-12)
  #2  
Old 31-08-10, 08:09 AM
duongck duongck vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jun 2010
Location: Hanoi
Posts: 4
Downloads: 1, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Bài viết quá hay.
__________________
Sales man
Công ty cổ phần xúc tiến thương mại Việt Nam (VTRACO)

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Mobile: 0923081979
Skype: duongck
Reply With Quote
  #3  
Old 31-08-10, 02:50 PM
dinhchaulong dinhchaulong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Aug 2010
Location: hai phòng
Age: 28
Posts: 2
Downloads: 6, Uploads: 0
Thanks: 5
Thanked 0 Times in 0 Posts
cám ơn tác giả, bài viết hay lắm
Reply With Quote
  #4  
Old 10-11-10, 02:27 PM
redleaf redleaf vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Nov 2010
Location: hà nội
Posts: 1
Downloads: 8, Uploads: 0
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Cảm ơn bạn nhìu !
Bài viết thật hữu ích
Reply With Quote
  #5  
Old 11-11-10, 04:23 PM
rose4t rose4t vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Oct 2010
Location: Hà Nội
Posts: 3
Downloads: 0, Uploads: 0
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Em có phân tích một hợp đồng, trong Điều khoản bất khả kháng của hợp đồng đó không quy định thế nào là Bất khả kháng, cũng không liệt kê hoặc ghi Theo văn bản của ICC ấn phẩm số 421, không ghi như vậy có được không và sẽ phải hiểu Bất khả kháng ở đây là như thế nào? Anh/chị giúp e với !!
Reply With Quote
  #6  
Old 08-12-10, 11:52 PM
makemesmile makemesmile vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Nov 2010
Location: Hà Nội
Age: 26
Posts: 1
Downloads: 8, Uploads: 0
Thanks: 7
Thanked 0 Times in 0 Posts
Cảm ơn chị yêu biển về bài viết rất bổ ích này nhé :x:x
Reply With Quote
  #7  
Old 20-07-11, 08:02 AM
dinhhuutien1990 dinhhuutien1990 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Mar 2011
Location: hn
Age: 26
Posts: 5
Downloads: 3, Uploads: 0
Thanks: 5
Thanked 1 Time in 1 Post
thanks bác nhiều em đang học cái này ở trường đh.
Reply With Quote
  #8  
Old 09-11-11, 09:28 AM
chungpv chungpv vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Junior Member
 

Join Date: Oct 2008
Age: 31
Posts: 45
Downloads: 4, Uploads: 0
Thanks: 3
Thanked 5 Times in 2 Posts
Yêu biển ơi,

Nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng thì cơ quan có thẩm quyền nào ở Việt Nam được cấp giấy chứng nhận này nhỉ ??? UBND tỉnh, thành phố nơi có sự kiện xảy ra hay là VCCI ??
Reply With Quote
  #9  
Old 22-04-12, 11:56 PM
linkpark linkpark vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Apr 2012
Location: Hanoi
Posts: 1
Downloads: 0, Uploads: 0
Thanks: 1
Thanked 0 Times in 0 Posts
Cảm ơn nhiều vì bài viết rất hữu ích này!
Reply With Quote
  #10  
Old 23-06-14, 03:07 PM
ngochanh56 ngochanh56 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jun 2013
Location: Sài Gòn
Posts: 1
Downloads: 0, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Vậy em xin ý kiến của tác giả như sau:
Trong hợp đồng thương mại có liệt kê một điều kiện bất khả kháng là: RIOT.
Như mọi người đã biết sự kiện tại Bình Dương và Vũng Áng Hà Tĩnh đối với các công ty Trung Quốc. Đó có được coi là RIOT hay không? Vì trong Hợp đồng không quy định rõ thế nào là "RIOT".
Hợp Đồng với nhà thầu Trung Quốc được thực hiện tại tình khác trong nước VIệt Nam, nhưng nhà thầu vẫn lấy lý do thông báo rằng có RIOT tại Việt Nam gây ảnh hưởng.
Vậy có đúng hay không?
Các bạn có thể tư vấn giúp được không? Trân trọng
Reply With Quote
Post New Thread Reply
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Hợp đồng thương mại quốc tế - Những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm fuyin Contracts of all kinds 15 27-07-13 11:36 PM
Quy trình XNK nguyên liệu gia công clacken2410 Customs procedures 44 09-07-13 07:58 PM
Các bước tiến hành hợp đồng ngoại thương thaihien258 Contracts of all kinds 17 22-05-12 03:31 PM
Các phương thức thuê tầu chuyên chở hàng hoá. yeubien Shipping agency activities 22 21-04-12 02:42 PM
Tranh chấp trong hợp đồng mua bán phân urea nguyenthuphuong Case Studies 1 08-06-10 08:33 PM


Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 8 (0 members and 8 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Sponsored links
Online Support
All times are GMT +7. The time now is 12:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Eastern Dragon Co. Ltd.,. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger