Triển lãm hàng hải 2014 VNACCS

Go Back   VIETSHIP > SHIPPING TOOLS > Case Studies

Case Studies Các bài học tình huống bằng các sự vụ cụ thể đã xảy ra trong quá khứ

Post New Thread Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 15-06-10, 03:11 PM   #1
 
nguyenthuphuong's Avatar
nguyenthuphuong
Junior Member
Join Date: May 2009
Location: hp
Age: 31
Posts: 38
Thanks: 1
Thanked 210 Times in 33 Posts
Tranh chấp trong hợp đồng phân phối
nguyenthuphuong nguyenthuphuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn 15-06-10, 03:11 PM

Tranh chấp trong hợp đồng phân phốiCÁC BÊN

Nguyên đơn : Nhà sản xuất Pháp
Bị đơn : Nhà phân phối Đức

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

-Thỏa thuận trọng tài được ký bởi công ty chưa có đăng ký kinh doanh;

- Công ước châu Âu 1961 xác định luật áp dụng về năng lực của các bên trong việc ký kết thỏa thuận trọng tài;

-Yêu cầu văn bản riêng rẽ hoặc chữ ký riêng rẽ khi ký thỏa thuận trọng tài của luật pháp Đức đối với “thương nhân

TÓM TẮT VỤ VIỆC

Bị đơn ( Công ty X GmbH ) giao kết Hợp đồng với Nguyên đơn theo đó Bị đơn sẽ trở thành nhà phân phối các sản phẩm của Nguyên đơn tại một lãnh thổ cụ thể.

Hợp đồng được ký bởi đại diện của Bị đơn là các nhân ông và bà Z trong khi Bị đơn đã được thành lập một tuần trước khi giao kết hợp đồng nhưng không có tư cách pháp lý bởi vì Bị đơn chưa đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thanh toán các hối phiếu và Nguyên đơn đã khởi kiện Công ty X GmbH liên quan đến việc thanh lý tài sản và khởi kiện cá nhân ông và bà Z.

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI

Vấn đề cần xem xét, giải quyết là giữa Nguyên đơn và các nhân ông và bà Z có thỏa thuận trọng tài hay không?

Hợp đồng giữa Nguyên đơn và Công ty X GmbH (vẫn đang trong quá trình thành lập vào thời điểm ký kết hợp đồng nói trên ) quy định như sau: Hợp đồng này áp dụng luật của Pháp. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan tới việc giải thích và thực hiện hợp đồng này, kết quả hay phương thức thực hiện hợp đồng này sẽ do trọng tài Quốc tế của Pháp giải quyết.

Hội đồng Trọng tài cần phải tìm hiểu xem liệu điều khoản trọng tài nêu trên có ràng buộc cá nhân ông và bà X hay không khi họ ký Hợp đồng nhân danh một công ty đang trong quá trình thành lập. Công ty X GmbH được thành lập tại Đức trước đó một tuần. Nhiều tháng sau, nó được đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh Đức. Tài liệu từ Cơ quan đăng ký kinh doanh cho thấy rằng Công ty X GmbH đang trong quá trình giải thể kể từ khi bắt đầu trọng tài và rằng ông Z đã được chỉ định là người chịu trách nhiệm thanh lý tài sản.

Hội đồng trọng tài sẽ xác định ý chí chung của các bên vào thời điểm ký kết Hợp đồng. Về điểm này, Hội đồng Trọng tài phải dẫn chiếu tới quy định cụ thể như sau trong hợp đồng : trong bối cảnh đại lý độc quyền chưa đăng ký hoạt động thương mại, thì đại lý sẽ phải tiến hành đăng ký và các thỏa thuận trong tương lai sẽ chỉ có hiệu lực sau việc đăng ký nói trên…Điều khoản này cho phép Hội đồng Trọng tài giải thích ý chí chung của các bên là các thỏa thuận trong tương lai chỉ có hiệu lực nếu Công ty X GmbH có được tư cách pháp lý. Họi đồng Trọng tài có thể suy ra rằng ông và bà Z đã hành động với tư cách là người của một công ty đang trong quá trình thành lập. Theo Mục 11 (1) Luật Công ty của Đức, tư cách pháp nhân có được khi công ty đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, hồ sơ vụ kiện cho thấy các hóa đơn do Nguyên đơn phát hành cho các lần giao hành ( trước và sau ngày đăng ký của Công ty X GmbH ) đều đứng tên Công ty X GmbH.

Hợp đồng quy định áp dụng luật của Pháp. Để xác định xem điều khoản trọng tài trong Hợp đồng có ràng buộc cá nhân ông và bà Z hay không (đối với vấn đề các hành vi được thực hiện nhân danh một công ty đang được thành lập ), cần xem xét Điều 5 trong Luật Công ty của Pháp. Về nguyên tắc, theo luật của Pháp, nếu một người đại diện cho một công ty đang được thành lập thma gia vào một nghĩa vụ thì người đó vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân và cùng phải chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ đó. Trách nhiệm sẽ phải thực hiện chỉ khi nghĩa vụ không được công ty tiếp nhận. Thỏa thuận trọng tài vì thế sẽ ràng buộc đối với người đại diện cho công ty đang được thành lập tham gia nghĩa vụ. Trong vụ kiện này, phải tìm hiểu rõ liệu Bị đơn có chấp nhận các nghĩa vụ của Hợp đồng được ký bởi ông và bà Z vào thời điểm mà Bị đơn đang tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh hay không?

Không có tài liệu nào trong vụ kiện chứng minh rằng vào ngày đăng kinh doanh, Công ty X GmbH không chấp nhận Hợp đồng nêu trên. Ngược lại, rất nhiều hối phiếu đã được Công ty X GmbH chấp nhận trả tiền cho những lần giao hàng theo hợp đồng giữa Nguyên đơn và Công ty X GmbH. Điều đó chứng tỏ rằng Công ty X GmbH của Bị đơn đã chấp nhận các nghĩa vụ do ông và bà Z đại diện cho Công ty cam kết.

Vì vậy, Hội đồng Trọng tài thấy rằng, theo luật cảu Pháp, thỏa thuận trọng tài ràng buộc bởi Công ty X GmbH chứ không phải là các nhân ông và bà Z. Các tài liệu trong vụ kiện không chứa thỏa thuận trọng tài nào giữa Nguyên đơn và các nhân ông và bà Z, và Nghị định ngày 14 tháng 5 năm 1980 của Pháp quy định rằng thỏa thuận trọng tài phải được lập thành văn bản ( Điều 13 ).

Mặc dù Hợp đồng chiu sự điều chỉnh bởi các quy định của luật Pháp theo sự thỏa thuận của các bên, nhưng đối với vụ kiện này, vì thỏa thuận trọng tài được ký bởi các nhân viên của Công ty Đức. Hơn hết, Điều VI Công ước châu Âu 1961 quy định rằng “khi ra quyết định liên quan đến sự tồn tại của một thỏa thuận trọng tài có hiệu lực, Tòa án của các Quốc gia thành viên sẽ kiểm tra giá trị pháp lý của các thỏa thuận và năng lực pháp lý của các bên theo luật mà các bên áp dụng”.

Do vậy, Hội đồng Trọng tài căn cứ vào Mục 11 (2) của Luật Công ty Đức trong đó quy định như sau:” Nếu các thỏa thuận được giao kết nhân danh Công ty trước khi được đăng ký kinh doanh Công ty trước khi được đang ký kinh doanh thì những người đã hành động ( nhân danh Công ty ) sẽ phải chịu trách nhiệm các nhân và cùng chịu trách nhiệm”. Cần phải lưu ý rằng trách nhiệm này kết thúc khi Công ty được đăng ký tại cơ quan đang ký kinh doanh. Do vậy, sau khi xem xét, Hội đồng trọng tài thấy rằng Hợp đồng được chấp nhận bởi Công ty GmbH thì theo LuậtHHHH

Công ty của Đức, thỏa thuận trọng tài đã được giao kết bởi Công ty X GmbH.

Về sự thỏa thuận trọng tài giữa Nguyên đơn và cá nhân ông và bà Z, Hội đồng Trọng tài căn cứ vào Mục 1027 của Bộ luật Tố tụng dân sự Đức, trong đó quy định như sau:

-(1) Thỏa thuận trọng tài phải được ký kết bằng văn bản. Thỏa thuận này không bao gồm bất kỳ thỏa thuận nào khác không liên quan tới tố tụng trọng tài. Thẩm quyền giải quyết nội dung vụ kiện bằng trọng tài tồn tại dù thỏa thuận trọng tài có sai sót về hình thức.

-(2) Quy định trên không áp dụng nếu thỏa thuận trọng tài là công việc giữa hai bên và không bên nào thuộc ngành nghề thương mại nêu trong Mục 4 của Luật Thương mại.

Theo đoạn (1) nêu trên, thỏa thuận trọng tài phải lập bằng văn bản.Tuy nhiên, theo đoạn (2) thì thỏa thuận trọng tài không nhất thiết phải là văn bản khi các bên ký kết hợp đồng là Vollkaufleute (nghĩa là các thương nhân sẽ chịu sự điều chỉnh bởi các quy định của Luật Thương mại ). Ở đây, ông và bà Z không phải là thương nhân. Vì vậy, trường hợp này được coi là ngoại lệ.

Ngoài ra, để thỏa thuận trọng tài có giá trị giữa Nguyên đơn và cá nhân ông và bà Z, cần thiết phải có tối thiểu là một điều khoản trọng tài được ký một cách riêng rẽ bởi các bên (nếu không có thỏa thuận riêng biệt). Hơn nữa, điều khoản trọng tài trong hợp đồng không đáp ứng các điều kiện của đoạn (1) bởi vì các nhà lập pháp của Đức cho rằng điều khoản này không được bao gồm bất kỳ thỏa thuận nào khác không liên quan đến tố tụng trọng tài.

Hơn nữa, xét thấy Bị đơn đã nhiều lần đưa ra phản đối về việc không có thỏa thuận trọng tài giữa Nguyên đơn và cá nhân ông và bà Z nên nội dung cuối của đoạn (1) không được áp dụng.

Từ phân tích nêu trên, Hội đồng Trọng tài cho rằng không có thỏa thuận trọng tài giữa Nguyên đơn và cá nhân ông và bà Z. Do vậy, Hội đồng trọng tài không có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp giữa Nguyên đơn và cá nhân ông và bà Z.

BÌNH LUẬN VÀ LƯU Ý

Khi ký kết hợp đồng, ngoài việc quan tâm đến những điều khoản của hợp đồng., các bên cũng cần lưu ý các vấn đề khác không kém phần quan trọng đó là năng lực pháp lý và thẩm quyền ký hợp đồng của mỗi bên.

Về mặt chủ thể hợp đồng, các bên cần xem xét bên ký hợp đồng với mình thuộc loại hình doanh nghiệp nào, là công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn; là chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện của công ty để từ đó biết được tư cahs và thẩm quyền ký kết hơp đồng của mỗi bên. Tốt nhất cần kiểm tra đăng ký kinh doanh và điều lệ doanh nghiệp của đối tác. Thông qua đó sẽ biết được ai là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, ai là người có thẩm quyền ký hợp đồng.. Việc xác định đúng chủ thể có thẩm quyền ký kết hơp đồng sẽ là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của mình sau này.

Khi đã quyết định thỏa thuận chọn luật áp dụng cho quan hệ hơp đồng giữa hai bên, cần chú ý tìm hiểu trước để biết được pháp luật có hạn chế gì không? Ví dụ, theo Luật Thương mại của Việt Nam năm 2005, văn phòng đại diện không được giao kết hợp đồng, trừ khi có giấy ủy quyền hợp pháp.

Last edited by nguyenthuphuong; 15-06-10 at 03:13 PM..
Views: 2605
Reply With Quote
The Following 2 Thank You to nguyenthuphuong For This Useful Post:
lehongphong (21-06-10), trongvan (12-07-10)
Post New Thread Reply
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Hợp đồng thương mại quốc tế - Những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm fuyin Contracts of all kinds 15 27-07-13 11:36 PM
Quy trình XNK nguyên liệu gia công clacken2410 Customs procedures 44 09-07-13 07:58 PM
Các bước tiến hành hợp đồng ngoại thương thaihien258 Contracts of all kinds 17 22-05-12 03:31 PM
Các phương thức thuê tầu chuyên chở hàng hoá. yeubien Shipping agency activities 22 21-04-12 02:42 PM


Bookmarks

Tags
hop dong, mua ban, phan phoi, tranh chap, vietship


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Sponsored links
Online Support
All times are GMT +7. The time now is 12:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Eastern Dragon Co. Ltd.,. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger