Triển lãm hàng hải 2014 VNACCS

Go Back   VIETSHIP > INFORMATION > News & events > Customs and Import - Export

Customs and Import - Export Thông tin, bài viết về thủ tục Hải quan và xuất nhập khẩu

Post New Thread Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 01-04-10, 03:40 PM   #1
M2M
Senior Member
Join Date: Jun 2009
Location: HCMC
Age: 36
Posts: 225
Thanks: 24
Thanked 259 Times in 92 Posts
Images: 22
Đại lý Hải quan và sự nhầm lẫn khái niệm trong Luật Hải quan
M2M M2M vẫn chưa có mặt trong diễn đàn 01-04-10, 03:40 PM

Đại lý Hải quan và sự nhầm lẫn khái niệm trong Luật Hải quan [1]

Trần Nguyên Chẩn

(hội viên CLB Thăng long-Hanoi)

Theo từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học Việt nam biên soạn thì Đại lý có hai nội dung sau: [2]

1. Tổ chức thương nghiệp đại diện cho một xí nghiệp hoặc công ty,đảm nhận việc giao dịch và xử lý công việc của xí nghiệp hay công ty đó .

2. Người đại diện cho nhà nước bảo hộ đặt bên cạnh chính quyền địa phương của nước thuộc địa.


Trong cả hai nội dung trên, đại lý được hiểu là “đại diện”.Người Việt bình thường ai cũng quen với khái niệm “đại lý “ trong các trường hợp như Đại lý Bia, Đại lý May 10,Đại lý Bưu điện ,rồi cả Đại lý Hải quan nữa.Trong tât cả các trường hợp làm đại lý nói trên,đại lý đều có nghĩa giống nhau,đó là làm đại diện cho hang Bia, Đại diện (cho) công ty May 10, Đại diện (cho)Bưu điện và Đại diện (cho) Hải quan.

Trong Luật Hải quan,điều 21 quy định về “Đại lý làm Thủ tục Hải quan”.Để thi hành Điều này, chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2005/ND-CP ngày 16-6-2005 (Nghị định 79),và ngay sau đó, Bộ Tài chính cũng đã kịp thời ban hành thong tư số 73/2005/TT-BTC ngày 5-9-2005( Thông tư 73) hướng dẫn thi hành Nghị định này. [4]

Sau khi nghiên cứu cụ thể ,chi tiết Luật Hải quan,đồng thời đối chiếu với cả Nghị định 79 lẫn thông tư 73,chúng tôi thấy có nhiều điều cần phải bàn luận cho rõ ràng nhằm thống nhất cho được một khái niệm’Đại lý thủ tục Hải quan”,xem nó là gì, là đối tượng quản lý của Hải quan hay là đội quân ngoài biên chế của Hải quan? Bởi lẽ ,chỉ khi một khái niệm pháp luật được hiểu chính xác và thống nhất,việc thực hiện nó mới chính xác và thống nhất.

Trước tiên,điều 1 của Nghị định 79 giải thích khái niệm “Đại lý làm thủ tục Hải quan”được quy định tại điều 21 của Luật Hải quan như sau:

Điều 1:Đại lý làm thủ tục Hải quan
Đại lý làm thủ tục Hải quan( dưới đây gọi tăt là Đại Lý Hải quan)là thương nhân thay mặt người có hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu (dưới đây gọi tăt là chủ hàng)thực hiện trách nhiệm của người khai Hải quan theo quy định tại khoản 1 điều 16 Luật Hải quan và thực hiện các công việc khác về thủ tục Hải quan theo thỏa thuận trong Hợp đồng.”


Cách giải thích này,có một nội dung cần bàn cho rõ.Đó là,đây là một dạng định nghĩa khái niệm,mà cụ thể là định nghĩa giải thích nội dung của khái niệm đại lý làm thủ tục Hải quan,được gọi tắt là Đại lý Hải quan,nhưng nội dung giải thích thì lại giải thích hành vi khai thuê Hải quan mà trước khi có luật Hải quan,hình thức khai thuê Hải quan này đã được áp dụng trong thực tế thực hiện các nghiệp vụ Hải quan.Tiếng Việt còn có một khái niệm để chỉ người( thương nhân)làm nhiệm vụ khai thuê Hải quan và làm các thủ tục Hải quan khác thay mặt cho chủ hàng là “Đại lý Chủ hàng


Vì vậy khái niệm đại lý Hải quan ghi tại điều 1cuả Nghị định 79 thực ra phải đổi là “Đại lý chủ hàng”.Khi đó,tên của Nghị định 79 cũng phải đổi là” Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của Đại lý chủ hàng” thì mới chính xác và hợp lý

Như vậy. Nghị định 79 và thông tư 73 đã quy định nhầm nội hàm của Đại lý làm thủ tục Hải quan sang Khai thuê Hải quan( hay Đại lý chủ hàng).


Vậy Đại lý làm thủ tục Hải quan hay Đại lý Hải quan là gì ?

…Chúng tôi đề nghị sửa lại điều 21 Luật Hải quan.
Trong khi chờ Quốc hội xem xét sửa điều 21 Luật Hải quan, đề nghị chính phủ thu hồi hai văn bản vừa vô lý, vừa vô nghĩa là Nghị định 79 và thông tư 73 như đã phân tích ở trên


Trước hết,theo từ điển nghiệp vụ của Tổ chức Hải quan thế giới thì:”Thủ tục Hải quan là cách xử lý của Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các công cụ vận tải xuất cảnh nhập cảnh-những đối tượng của kiểm tra Hải quan.[7]


Theo Công ước Kyoto [5] thì có rất nhiều thủ tục Hải quan khác nhau,như: Thủ tục Hải quan đối với đồ dung các nhân, thủ tục Hải quan đối với hàng gửi kho bảo thuế, thủ tục Hải quan về tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập,thủ tục Hải quan về quá cảnh, thủ tục Hải quan về kiểm tra máy bay,kiểm tra xe hỏa, kiểm tra tàu thủy…xuất nhập cảnh…Nói tóm lại, thủ tục Hải quan chính là toàn bộ nghiệp vụ kiểm tra Hải quan.Nếu pháp luật Hải quan của một nước cho phép các đại lý làm thủ tục Hải quan-tức đại lý tất cả phần nghiệp vụ Hải quan-thì coi như các cơ quan Hải quan nước đó hết việc làm,bởi lẽ, nghiệp vụ Kiểm tra Hải quan chính là côt lõi của toàn bộ luật Hải quan của bất kỳ quốc gia nào và cũng là nội dung chính của công ước Kyoto. Và như vậy ,khái niệm “làm đại lý thủ tục Hải quan “là một sơ hở pháp lý, chẳng giống ai.Còn” Đại lý Hải quan” là một khái niệm chỉ người,đơn vị làm đại diện cho cơ quan Hải quan trong từng việc, từng lĩnh vực cụ thể và cơ quan Hải quan của một nước dễ dàng xác định các nghiệp vụ giao cho đại lý,giới hạn những loại hình thích hợp,sao cho không ảnh hưởng tới lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc gia và phù hợp với tập quán quốc tế.(Customsbroker)

Trên thế giới, [3] các nước đều có cách hiểu khá thống nhất về Đại lý Hải quan.Pháp luật Đức cho rằng, đại lý hải quan là sứ giả toàn quyền của ngành Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, còn ở Mỹ”đại lý Hải quan là người được đào tạo hết sức cẩn thận ,được cơ quan Hải quan cấp giấy phép và ủy thác. Đại lý Hải quan không chỉ phải chú ý tới các luật lệ Hải quan hiện hành.mà còn chịu trách nhiệm về việc phân loại chính xác hàng nghìn loại hàng hóa khác nhau theo công ước hệ thống hài hòa trong mô tả và hài hòa trong quy tắc đánh số thứ tự hàng hóa”.Họ cũng chịu trách nhiệm về thu thuế và các lệ phí khác có lien quan đối với hàng hóa Xuất nhập khẩu.”

Như vậy, theo chúng tôi,đại lý Hải quan là một chủ thể được thành lập theo thông lệ quốc tế,với mục đích sâu xa là góp phần làm giảm gánh nặng về về biên chế, về quỹ lương và về mặt bằng làm việc cho ngành Hải quan,giúp Hải quan giải phóng hàng nhanh hơn.Tuy nó không phải công chức của ngành Hải quan nhưng là đồng minh tin cậy của ngành Hảiquan.,là cánh tay nối dài của hải quan.Việc huấn luyện,đào tạo, cung cấp và cập nhật tài liệu,ấn chỉ và tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý Hải quan làm việc là nghĩa vụ của ngành Hải quan.Nếu so với cách hiểu về Đại lý Hải quan ghi trong Nghị định 79 của Viêt nam nêu trên,thì Đại lý Hải quan đã bị hiểu thành đối tượng của ngành Hải quan,cho nên trong thông tư 73 hướng dẫn thi hành Nghị định 79,đại lý chủ hàng (Hải quan) phải theo học lớp nghiệp vụ Hải quan do cơ quan Hải quan tổ chức và phải nộp học phí và lệ phí.( Điều 3.3 ND 79/2005/CP) ( trong khi ngành Bưu điện lại coi việc đào tạo nghiệp vụ bưu chính viễn thông cho các Đại lý bưu điện là nghĩa vụ đương nhiên của mình [6] )

Thêm nữa,nếu” đại lý Hải quan” chỉ là” Đại lý chủ hàng “( Khai thuê Hải quan) như đã phân tích về định nghĩa của điều 1 nghị định 79 thì tai sao lại cần phải có chứng chỉ về nghiệp vụ Hải quan,về phân loại hàng hóa…thay vì nghiệp vụ chủ hàng ( Nghiệp vụ quản trị kinh doanh, về kinh doanh xuất nhập khẩu…)?Như vậy, nếu làm theo quy định của Nghị định 79 và thông tư 73 thì đại lý Hải quan chỉ làm đơn giản mỗi một việc là khai thuê( tức là ký hợp đồng với chủ hàng để tiếp xúc với cơ quan Hải quan nhằm thông quan được hàng)như từ trước tới nay vẫn làm,trong khi họ không được biết cụ thể hàng hóa như thế nào.Hình thức khai thuê này từng được nhiều thương nhân làm trước khi có luật Hải quan và Nghị định 79,không cần bất cứ một văn bản nào cả mà vẫn cứ trôi chẩy, nay có luật, nghị định ,rồi thông tư nữa,nhưng xem ra rối rắm hơn xưa nhiều.Và như vậy, rủi ro về gian lận thương mại và rủi ro về buôn lậu qua biên giới sẽ tăng.Đây chính là một sơ hở lớn về Pháp lý.

Từ những nhận thức và lập luận nêu trên,căn cứ vào cách hiểu,cách làm truyền thống của Việt nam và thông lệ quốc tế,chúng tôi đề nghị sửa lại Điều 1 của Nghị định 79 như sau:

“Điều 1: Đai lý Hải quan

Đại lý Hải quan là một tổ chức thương nghiệp đại diện cho Hải quan thông qua một hợp đồng Đại lý,tiến hành các thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(bao gồm cả hàng hóa là đồ dung cá nhân xuất nhập khẩu)để hưởng hoa hồng trên số tiền thuế và lệ phí thu được”


( Thay mặt Hải quan không thể là một cá nhân, mà phải là một tổ chức có mặt bằng làm việc, biên chế và một bộ máy làm việc giống như một Hải quan cửa khẩu vậy)

Ngoài việc sửa điều 1 Nghị định 79 như trên, cần phải ghi thêm quyền hạn ,nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại lý Hải quan, mối quan hệ giữa cơ quan Hải quan với các Đại lý của mình,cần phải dự thảo một mẫu về hợp đồng Đại lý giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp được ủy thác đại diện sau khi doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập.

Đại lý Hải quan và Đại lý chủ hàng tuy cùng có một nghĩa ,nhưng hai hoạt động này lại khác nhau về chất một cách cơ bản không được phép lẫn lộn:Trong khi đại lý Hải quan là những hoạt động thay mặt cơ quan Nhà nước liên quan trực tiếp tới” lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc gia “nên bất cứ Nhà nước nào cũng phải hết sức thận trọng và có những biện pháp hạn chế những rủi ro cho mình thông qua không những luật Dân sự, mà cả Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn khác nhau của các cơ quan hành pháp,trong số đó, quan trọng nhất là những quy định về nội dung và hình thức của hợp đồng đại lý được ký kết giữa ngành Hải quan và doanh nghiệp được phép thay mặt mình( Không hiểu sao Nghị định 79CP lại bỏ qua )trong khi đại lý chủ hàng chỉ đơn giản giống như đại lý Bia, Đại lý may 10 mà thôi, chỉ cần quy định tại điều 585 Bộ Luật Dân sự là đủ rồi. [8] Đối với trường hợp Đại lý chủ hàng (hay khai thuê Hải quan),thì một hợp đồng ủy quyền là điều đương nhiên phải có trong bất kỳ một giao dịch dân sự nào,nhất là khi nó liên quan tới kinh tế -tài chính , Mà một khi hợp đồng ủy quyền đã hình thành theo đúng trình tự pháp luật thì hợp đồng đó đương nhiên mang tính pháp lý, cần gì mà chính phủ phải can thiệp bằng một Nghị định?.Trước kia khi chưa có Nghị định 79 người ta vẫn làm cơ mà!

Theo chúng tôi, cần nghiêm cấm Đại lý Hải quan kiêm nhiệm Đại lý chủ hàng( tức đã đại lý Hải quan thì không được làm khai thuê Hải quan) vì như vậy có khác gì vừa đá bóng, vứa thổi còi?Hãy hình dung :tổ chức thay mặt Hải quan để tiến hành các thủ tục Hải quan cho tới khi thông quan lại kiêm nhiệm luôn thay mặt chủ hàng tiến hành khai báo với chính mình!Qua đây chúng ta có thể thấy, việc lẫn lộn về khái niệm khai thuê Hải quan và Đại lý Hải quan sẽ dẫn đến những tai hại khôn lường cho lợi ích,chủ quyền và an ninh quốc gia!

Sau khi đã được phân tích kỹ càng những nhầm lẫn trong nghị định 79 và thông tư 73, chúng ta hãy quay trở lai với điều 21 luật Hải quan hiên hành:

“ Điều 21 ( Luật Hải quan hiện hành)Đại lý làm thủ tục Hải quan

Người làm đại lý làm thủ tục Hải quan là người khai Hải quan theo ủy quyền của người có quyền và nghĩa vụ trong việc làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu


2. Người Đại lý làm thủ tục Hải quan phai hiểu biết pháp luật Hải quan,nghiệp vụ Hải quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi được ủy quyền.


3. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện đăng ký và hoạt động của Đại lý Hải quan


Khoản 1 điều 21 thực chất là quy đinh về khai thuê Hải quan , như đã phân tích ở trên,nên cần sửa ngay.


Khoản 2 của điều 21 ép người khai thuê Hải quan phải có những hiểu biết chả bao giờ dùng tới, vừa lãng phí về tiền của, thời gian và công sức ,vì thực chất người khai thuê không biết gì về nội dung lô hàng mà họ khai báo , mà chỉ làm theo ý của chủ hàng mà thôi để nhận thù lao của chủ hàng ,nhưng lại bị ràng buộc họ trước pháp luật một cách vô lý

Như vậy, chúng tôi đề nghị sửa lại điều 21 Luật Hải quan,sau đó xây dựng lại Nghị định của chính phủ để thay thế Nghị định 79 và thông tư 73 hướng dẫn thi hành Nghị định.

Điều 21( luật Hải quan hiện hành) cần sửa lại như sau:
(vì đại lý = đại diện là một khái niệm đã được giải thích rõ ràng trong tự điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ và phù hợp với thông lệ quốc tế rồi nên luật HQ không cần định nghĩa lại)

“Đại lý Hải quan

1. Hải quan Việt nam được phép ủy quyền cho một tổ chức thương nghiệp làm Đại lý Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu,bao gồm cả đồ dùng cá nhân Xuất nhập khẩu


2. Nghiêm cấm Đại lý Hải quan kiêm nhiệm khai thuê Hải quan


3. Hải quan Việt nam có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để Đại lý Hải quan hoạt động đúng Pháp luật


4.Chính phủ quy định cụ thể mối quan hệ giữa cơ quan Hải quan và đại lý Hải quan,quyền,trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên,điều kiện ký kết hơp đồng đại lý và các hoạt động của Đại lý”


Tài liệu tham khảo

[1] Nghiên cứu lập pháp tháng 9-2006-Trần Nguyên Chẩn
[2] Tự điển tiếng Việt -Viện Ngôn ngữ
[3] Website :Customsbroker.com
[4] Luât Hải quan, nghị định 79,thông tư 73
[5] Công ước Kyoto về “ Hài hoà các thủ tục kiểm tra Hải quan”
[6] Quy chế Đại lý Bưu điện
[7] Tự điển nghiệp vụ Hải quan-WCO
[8] Bộ luật Dân sự

Last edited by M2M; 01-04-10 at 03:49 PM..
Views: 10102
Reply With Quote
The Following 9 Thank You to M2M For This Useful Post:
bibi123456 (12-05-10), bkav_ndl (03-02-12), chuvietquoc (31-12-11), duongminhkhanh (10-05-10), kisirong2511 (16-03-11), maianhvf (27-07-10), tran.loi89 (21-03-12), trannghia85 (26-04-10), vannguyen.tb.vn (09-10-10)
  #2  
Old 04-04-10, 04:49 PM
tuankq tuankq vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Junior Member
 

Join Date: Sep 2009
Location: Hanoi
Posts: 30
Downloads: 2, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 23 Times in 17 Posts
Đọc bài của bác Chẩn này mà lùng bùng chả hiểu gì cả. Bác này viện dẫn từ điển rồi những nguồn gì gì đó ra để lập luận rồi đưa ra kiến nghị sửa đổi gì gì đó chả giống ai, phức tạp hóa vấn đề lên rất nhiều. Nếu bác đã từng là hải quan rồi về hưu (tham gia CLB Thăng Long toàn các cụ lão làng cả) mà tham nghị thế này thì chết con cháu.

Quy định: "Đại lý làm thủ tục Hải quan (dưới đây gọi tăt là Đại Lý Hải quan) là thương nhân thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (dưới đây gọi tăt là chủ hàng) thực hiện trách nhiệm của người khai Hải quan theo quy định tại khoản 1 điều 16 Luật Hải quan và thực hiện các công việc khác về thủ tục Hải quan theo thỏa thuận trong Hợp đồng." rất rõ ràng, không gây ra bất cứ hiểu lầm nào vậy mà bác Chẩn vẫn hiểu theo cách khác được kể cũng lạ.
Reply With Quote
  #3  
Old 26-04-10, 11:29 AM
trannghia85's Avatar
trannghia85 trannghia85 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Senior Member
 

Join Date: Jan 2010
Location: Da Nang
Age: 34
Posts: 99
Downloads: 87, Uploads: 9
Thanks: 76
Thanked 69 Times in 31 Posts
Bài viết của Bác Chẩn rất sâu sắc, rất hay. Cảm ơn bác Chẩn!

Cần những bài viết phân tích như thế để mọi người ý thức tốt hơn trong việc sử dụng Tiếng Việt trong làm luật cũng như trong giao tiếp.

Tôi rất tâm đắc phân tích của Bác Chẩn về khoản 2, Điều 21 của Luật Hải Quan bởi người khai thuê Hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa dựa trên giấy tờ (invoice, packing list...) do chủ hàng cung cấp mà không biết và quan tâm đến Hàng hóa thực tế. Do vậy, việc quy định người khai thuê Hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo vô hình chung đã tạo kẽ hở cho chủ hàng trong việc buôn bán lậu, gây tổn thất. Bên cạnh đó, người khai thuê thường có mối qua hệ khá tốt với Công chức Hải quan, nên người khai thuê Hải quan rất dễ vô tình trở thành người tiếp tay đắc lực cho việc hàng lậu, hàng cấm, trốn thuế...
Reply With Quote
The Following 4 Thank You to trannghia85 For This Useful Post:
bkav_ndl (03-02-12), manhhung.th (28-10-11), tran.loi89 (21-03-12), vannguyen.tb.vn (09-10-10)
  #4  
Old 27-04-10, 09:43 AM
tuankq tuankq vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Junior Member
 

Join Date: Sep 2009
Location: Hanoi
Posts: 30
Downloads: 2, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 23 Times in 17 Posts
Hải quan là công chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan vì vậy không thể có đại lý cho công chức. Thủ tục hải quan thì có đại lý làm thủ tục hải quan và đại lý ở đây là thay mặt cho chủ hàng mà không thể thay mặt cho công chức nhà nước.

ĐLTTHQ đã đứng tên khai báo thay mặt chủ hàng thì phải hiểu về mặt hàng NK, ít nhất là trên cở sở các tài liệu, chứng từ của chủ hàng cung cấp và chịu trách nhiệm về khai báo với tư cách là người được thuê khai hải quan mà không phải là chủ sở hữu hàng hóa. Phân chia trách nhiệm của các bên đã thể hiện ở hợp đồng đại lý vì vậy, nếu chủ hàng cố tình buôn lậu thì chủ hàng: trước hết vi phạm pháp luật, tiếp nữa là vi phạm hợp đồng đại lý và không thể trốn trách nhiệm về hàng hóa.

Trường hợp các bên cấu kết để vi phạm pháp luật lại là chuyện khác, các cơ quan pháp luật sẽ ra tay trừng phạt theo mức độ vi phạm của các bên.

Last edited by M2M; 27-04-10 at 10:03 AM..
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to tuankq For This Useful Post:
vuvanthanh109 (28-06-10)
  #5  
Old 15-12-10, 10:01 AM
gamoi gamoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Dec 2010
Location: ho chi minh
Posts: 3
Downloads: 2, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 1 Post
Đây là bài viết về đại lý hải quan tại trang http://www.haiquan.hochiminhcity.gov...c%2Fhiendaihoa
các bạn đọc và cho ý kiến.
Reply With Quote
  #6  
Old 16-12-10, 08:41 AM
sonnq74 sonnq74 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Dec 2010
Location: Ha Noi
Age: 42
Posts: 17
Downloads: 4, Uploads: 0
Thanks: 2
Thanked 5 Times in 4 Posts
Bạn chỉ dựa trên câu từ mà không đi vào bản chất của vấn đề. Quan điểm của mình thì đây là hướng đi đúng và cần thiết cho tương lai, tuy nhiên bây giờ mới chỉ là giai đoạn bắt đầu nên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Như chúng ta đã biết, không phải tất cả các doanh nghiệp hay cá nhân có nhu cầu XNK đều thông thạo về thủ tục hải quan và các quy định có liên quan, chưa nói đến chính sách thuế hay chính sách mặt hàng thay đỏi hàng ngày. Bạn nào thường xuyên làm còn nắm rõ chứ những DN mà mỗi năm chỉ XNK vài lần, mỗi lần vài mặt hàng họ cập nhất sao cho xuể. Từ nhu cầu đó phát sinh ra việc XNK ủy thác hai dịch vụ khai thủ tục hải quan thuê, cái này là cần thiết nhưng có 2 vấn đề đặt ra:

1. Tính chuyên nghiệp của người đc thuê: chưa có 1 cá nhân hay tổ chức nào kiểm chứng mà đơn giản chỉ là niềm tin dựa vào anh ta.

2. Vđề trách nhiệm: rõ ràng mức độ ràng buộc là rất thấp và thậm chí là khong có ràng buộc nào.

Hai vấn đề trên đặt ra cho cả HQ và DN là có nhu cầu nhưng ko yên tâm theo cách đó. Khi đại lý HQ đc đào tạo và hình thành bài bản sẽ có những thay đổi mang tính bản chất sau đây:

1. Về trình độ, anh phải qua đào tạo, đạt điều kiện cấp chứng chỉ mới đc hành nghề: như vậy là chât slượng đã được kiểm chứng và có cơ quan chịu trách nhiệm

2. Đây là vđề mấu chốt: thay vì DN XNK chịu trách nhiệm toàn bộ và cuối cùng về lô hàng thì đại lý HQ sẽ là người chịu trác nhiệm toàn bộ và cuối cùng về lô hàng, nói đơn giản nếu bị tính sai và truy thu thuế đại lý sẽ là người chịu trách nhiệm chứ khong phải DN. Điểm này dẫn đến trách nhiệm với công việc và cách thức làm việc sẽ khác
đề này rất dài nhưng tôi chỉ trao đổi vài ý như vậy, các bạn có thể cho ý kiến thêm
Reply With Quote
  #7  
Old 16-12-10, 10:39 AM
thientanvuong thientanvuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Dec 2010
Location: HCM
Age: 31
Posts: 3
Downloads: 7, Uploads: 0
Thanks: 2
Thanked 1 Time in 1 Post
Ý kiến của bác chủ Topic khá hay đấy
Reply With Quote
  #8  
Old 31-08-11, 11:16 AM
binhambtm binhambtm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Aug 2011
Location: Hanoi
Age: 69
Posts: 3
Downloads: 2, Uploads: 0
Thanks: 1
Thanked 1 Time in 1 Post
Chúng ta phải xuất phát trừ mặt bằng chung của pháp luật để phân tích đại lý làm thủ tục hải quan.Đại lý là người làm việc thay cho chủ không có trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của chủ.Đó là luật thương mại quy định.Nếu muốn sửa luật thì phải bàn kỹ và đầy đủ các khía cạnh của nó chứ không thể trên ý kiến một cá nhân hay tổ chức thậm chí một ngành.Nếu dịch cho đúng từ custom broker thì là môi giới hải quạn thì đúng hơn là đại lý.Ở các nước đây là một nghề cung cấp dịch vụ của tư nhân.Còn làm gì thì do pháp luật quy định chứ không phải do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng đại lý.Tôi thấy các vị hiểu chức năng của đại lý hải quan quá là phức tạp theo kiểu suy luận mà không theo pháp luật quy định.Nếu luật sai chỗ nào thì phải sửa là đương nhiên rồi.Theo luật pháp các nước họ coi môi giới hải quan là loại dịch vụ cung cấp cho nhà xuất nhập khẩu để chủ hàng không phải trực tiếp làm thủ tục hải quan và chỉ có thế.Môi giới hải quan không thể làm cho buôn lậu phát triển vì họ không thể lừa dối Hải quan nếu Hải quan nghiêm túc còn chủ hàng thì không phải giám buôn lậu khi có một "cò mồi" chỉ đường.Những người làm ăn lương thiện không ai giám liễu lĩnh như vậy.Buôn lậu có nguồn gốc sâu xa là ở "xã hội" chứ không phải ở "sơ hở" của pháp luật.Tôi không làm việc nữa nhưng vấn đề này tôi dã làm giáo sư và công chức của nhà nước.Nếu Hiệp hội cần tôi sẵn sàng tham gia giúp đỡ theo chủ đề một.
Reply With Quote
  #9  
Old 04-09-11, 01:36 PM
tranha1612 tranha1612 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Aug 2011
Location: TP.Ho Chi Minh
Posts: 3
Downloads: 3, Uploads: 0
Thanks: 3
Thanked 1 Time in 1 Post
- Bài viết của bạn đã có sự nghiên cứu và phân tích sâu về vấn đề " Đại lý làm thủ tục Hải quan" nhưng tôi nghĩ đây mới chỉ là suy nghĩ cá nhân của bạn mà chưa đánh giá được rằng điều kiện về kinh tế xã hội của nước ta không thể so sánh với điều kiện của các nước kinh tế phát triển như Mỹ... ( ở đây tôi cứ cho rằng dẫn chứng về Đại lý HQ của bạn là chính xác) ; bạn đề nghị sửa đổi định nghĩa ĐLHQ lại là : "Đại lý Hải quan là một tổ chức thương nghiệp đại diện cho Hải quan thông qua một hợp đồng Đại lý,tiến hành các thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(bao gồm cả hàng hóa là đồ dung cá nhân xuất nhập khẩu)để hưởng hoa hồng trên số tiền thuế và lệ phí thu được” . Với cách định nghĩa này và doanh nghiệp là ĐLHQ phải tự kiếm tiền để duy trì hoạt động mình hơn nữa lại được chuyển giao một phần quyền lực Nhà Nước từ quyền của công chức Hải quan thì đây hành vi như bạn nói là " vừa đá bóng, vừa thổi còi " còn được thể hiện mạnh mẽ hơn nữa.

- Mình đã đọc kỹ phân tích của bạn và theo mình hiểu ý bạn là Nhà nước nên giao quyền lực cần thiết cho Đại lý Hải quan để làm thay việc của công chức hải quan và chỉ giữ lại quyền lực cần thiết đảm bảo an ninh quốc gia; thực ra cách hiểu này và quy định hiện hành của Nhà nước ta về Đại lý HQ chỉ là hai cơ chế quản lý khác nhau mà thôi không thể nói cái nào đúng, cái nào sai và cần phải sửa cả. Theo quy định mới nhất về Đại lý Hải quan tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP và Thông tư số 80/2011/TT-BTC hướng dẫn NĐ 14 thì "

Điều 1. Đại lý làm thủ tục hải quan
Đại lý làm thủ tục hải quan (sau đây gọi tắt là đại lý hải quan) là thương nhân thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi chung là chủ hàng) thực hiện trách nhiệm của người khai hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Hải quan và thực hiện các công việc khác về thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng." Thực sự rất rõ ràng không cần giải thích gì thêm, cần phải quy định về Đại lý HQ như vậy để đào tạo một đội ngũ làm thủ tục hải quan am hiểu pháp luật về HQ và khi tiến hành thủ tục hải quan sẽ rất nhanh chóng và chính xác, theo QĐ tại 2 văn bản này thì ĐLHQ được tham gia chứ không phải là " phải" đào tạo nghiệp vụ về HQ.

- Rất mong nhận được ý kiến của bạn.
Reply With Quote
  #10  
Old 28-10-11, 08:40 AM
haitacktb45_dh haitacktb45_dh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Junior Member
 

Join Date: Mar 2009
Location: hai phong
Age: 31
Posts: 38
Downloads: 13, Uploads: 0
Thanks: 1
Thanked 4 Times in 3 Posts
Ở VN đã có Đại lý HQ nào đc cấp phép chưa a? Mình nghĩ chắc chỉ là lưật quy định rồi để đấy thôi!!!
Reply With Quote
Post New Thread Reply
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Quy trình XNK nguyên liệu gia công clacken2410 Customs procedures 44 09-07-13 07:58 PM
Các bước tiến hành hợp đồng ngoại thương thaihien258 Contracts of all kinds 17 22-05-12 03:31 PM
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tổng cục hải quan năm 2010 SAMLOGISTICS Job vacancies 23 29-11-11 11:26 AM
Thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan bubeo Customs procedures 7 15-08-10 03:18 PM


Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Sponsored links
Online Support
All times are GMT +7. The time now is 12:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Eastern Dragon Co. Ltd.,. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger