Triển lãm hàng hải 2014 VNACCS

Go Back   VIETSHIP > SHIPPING TOOLS > Case Studies

Case Studies Các bài học tình huống bằng các sự vụ cụ thể đã xảy ra trong quá khứ

Post New Thread Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 13-08-09, 04:58 PM   #1
 
nguyenthuphuong's Avatar
nguyenthuphuong
Junior Member
Join Date: May 2009
Location: hp
Age: 31
Posts: 38
Thanks: 1
Thanked 210 Times in 33 Posts
Tranh chấp về chứng từ không phù hợp với L/C
nguyenthuphuong nguyenthuphuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn 13-08-09, 04:58 PM

Tranh chấp về chứng từ không phù hợp với L/C

CÁC BÊN
Nguyên đơn: Bên bán Pháp
Bị đơn: Ngân hàng phát hành A Việt Nam
CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
- Phương thức thanh toán bằng L/C;
- Chứng từ xuất trình không phù hợp với L/C;
- Nội dung và số liệu giữa các chứng từ mâu thuẫn lẫn nhau;
- Từ chối thanh toán, trả lại chứng từ.
TÓM TẮT SỰ VIỆC
Hợp đồng mua bán số 611/17120 về bột mì nhãn hiệu “con gà trống vàng” được ký kết giữa bên mua Việt Nam ngày 22/11/2001 với số lượng 10.000,00MT (+/- 10%) theo điều kiện CIF Incoterms 2000 Cảng Hỉa Phòng, thanh toán bằng L/C, mở tại Ngân hàng A Việt Nam cho Nguyên đơn hưởng lợi thông báo qua Ngân hàng B Paris với điều kiện không thể hủy bỏ và có giá trị chiết khấu tại bất cứ ngân hàng nào ở Paris(Irrevocable and Available with any bank in Paris by Negotiation)
Bên mua Việt Nam đã yêu cầu Ngân hàng A của mình phát hành một L/C có thể hủy ngang, chiết khấu tự do nói trên. Tại trường điện tử 46A SWIFT MT 700 về Chứng từ yêu cầu xuất trình có ghi như sau:
46A/ Documents Required:
- Signed detailed commercial invoice in triplicate plus 03 copies.
- A full set(3/3) of original clean “ shipped on board” ocean Bills of lading made out to order of A BANK Vietnam, marked “ freight prepaid” and notify the applcant.
- Certificate of origin in one original and two copies issued by the Paris Chamber of Commerce.
- Certificate of quality in 03 original issued by Burauxveritax Paris.
- Detailed packing List in triplicate plus 03 copies.
- Certificate of quantity in one original and two copies.
- Certificate of hold and hatch cleanliness at loading port in 01 original plus 03 copies.
- Certificate of fumigation in 03 original plus 03 copies.
47A/ Additional conditions:
+ Third party documents are acceptale.
+ Charter party bills of lading are acceptable.
Nguyên đơn đã chiết khấu chứng từ tại Ngân hàng thông báo B ở Paris. Ngân hàng thông báo B Paris xuất trình chứng từ đòi tiền Ngân hàng phát hành A Việt Nam.
Ngân hàng phát hành A Việt Nam đã nhận được bộ chứng từ do Ngân hàng B Paris xuất trình đúng hạn và tiến hành kiểm tra trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc ngân hàng kể từ ngày nhận chứng từ. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Ngân hàng phát hành A Việt Nam đã thông báo cho bên mua Việt Nam biết rằng các chứng từ có 3 sai biệt so với yêu cầu của L/C và yêu cầu Bên mua Việt Nam kiểm tra lại và trả lời trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra là chấp nhận hay từ chối thanh toán.
Bên mua Việt Nam phát hiện thêm một sai biệt nữa của bộ chứng từ và trả lời từ chối thanh toán. Ngân hàng phát hành A từ chối thanh toán và trả lại chứng từ cho ngân hàng xuất trình. Các sai biệt gồm có:
Sai biệt thứ nhất là mô tả hàng hóa trong Hóa đơn thương mại chưa được chi tiết hóa.
Sai biệt thứ hai là trên Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu thiếu ghi chú “tên tàu chuyên chở” của Người chuyên chở.
Sai biệt thứ ba là trong trường điện tử 45A SWIFT MT 700 về mô tả hàng hóa của L/C ghi điều kiện giao nhận hàng là FCL/FCL, nhưng trên vận đơn lại ghi là CY/CY.
Sai biệt thứ tư là số hợp đồng ghi trên Hóa đơn: 611/17120-01 mâu thuẫn với số hợp đồng ghi trên Giấy chứng nhận số lượng: 611/17102-01.
Nguyên đơn không thừa nhận 4 sai biệt của các chứng từ xuất trình và cho rằng các chứng từ là hoàn toàn phù hợp với L/C và UCP 500 1993 ICC do đó, đã khởi kiện Ngân hàng phát hành A Việt Nam ra Trọng tài và đòi bồi thường mọi thiệt hại phát sinh từ việc từ chối thanh toán bất hợp lý này.
QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI
(i) Hóa đơn có phù hợp với yêu cầu của L/C và quy định của UCP 500 1993 ICC không?
Theo quan điểm của Nguyên đơn, căn cứ vào yêu cầu của L/C về hóa đơn là loại “ Signed Detailed Commercial Invoice”, Nguyên đơn đã xuất trình hóa đơn có tiêu đề đúng như yêu cầu của L/C : “Detailed Commercial Invoice” đã được ký bởi Nguyên đơn là hoàn toàn phù hợp với L/C và cũng phù hợp với quy định của điều 13 UCP 500 1993. Các ngân hàng phải kiểm tra tất cả các chứng từ quy định trong L/C với sự cẩn thận hợp lý để xác minh các chứng từ đó có hay không có thể hiện trên bề mặt của chúng là phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C hay không.
Hội đồng Trọng tài cho rằng mô tả hàng hóa trong hóa đơn thương mại phải phù hợp với mô tả hàng hóa trong L/C như quy định của Điều 37c UCP 500 1993 ICC. Nếu mô tả hàng hóa trong L/C là chi tiết( detailed) thì mô tả hàng hóa trong hóa đơn cũng phải chi tiết, ngược lại là không phù hợp với L/C. Bức điện từ chối của Ngân hàng phát hành A Việt Nam không thấy đề cập tới vấn đề này. Việc bắt “lỗi” hóa đơn chưa chi tiết hàng hóa là đúng, nếu như L/C yêu cầu mô tả hàng hóa một cách chi tiết nhưng hóa đơn của Nguyên đơn không làm đúng như vậy.
Do trong bức điện từ chối không đề cập tới sự không phù hợp này, nên việc Ngân hàng phát hành A Việt Nam từ chối hóa đơn thương mại với lý do mô tả hàng hóa chưa chi tiết hóa là không phù hợp với quy định của UCP 500 1993 ICC.
(ii) Khi ký vận đơn theo hợp đồng thuê tàu ( Charter party Bill of Lading), ngoài ghi chú “clean shipped on board”, “dated” và “signed”, Người chuyên chở (Carrier) có cần phải ghi chú tên con tàu nhận hàng sau nhóm từ “… on board” hay không?
Quan điểm của Nguyên đơn cho rằng việc xác nhận của Người chuyên chở tàu chuyến là đã nhận hàng trên một con tàu đích danh là cần thiết. Tuy nhiên, tên con tàu nhận hàng đã được ghi ở phần Headline của B/L rồi, do đó, khi ký Charter party Bill of Lading, Người chuyên chở không cần ghi chú thêm nữa.
Về vấn đề này, Hội đồng Trọng tài phân tích như sau:
- Để chuyên chở một khối lượng bột mì 10.000,00MT, Nguyên đơn phải thuê tàu chuyến, không thể “ booking” tàu chợ. Hầu hết các Charter party Bill of Lading không ín sẵn tên tàu chuyên chở trên Headline của B/L, mà bỏ trống. Vì vậy. khi ký B/L, Người chuyên chở cần phải xác nhận là hàng hóa đã được bốc lên tàu nào, có hoàn hảo không như Điều 25a UCP 500 1993 quy định: “Ngân hàng sẽ chấp nhận vận đơn dù được gọi tên như thế nào có nói rõ hàng đã được bốc lên hoặc giao lên một con tàu đích danh” (Banks will accept a bill, however named, which indicates that the goods have bên loaded on board or shipped on a named vessel)
- Xét về hình thức, trên bề mặt B/L thường gồm có 3 nội dung: một là, những nội dung in sẵn trước trên mặt B/L khi thảo B/L; hai là, các nội dung được điền vào các ô trống của B/L khi thảo B/L; ba là, các nội dung ghi chú và ký B/L của Người chuyên chở.
Khi soạn thảo B/L, hãng tàu hoặc đại lý của họ sẽ điền tên con tàu nhận hàng vào ô trống của B/L. Khi ký B/L, Người chuyên chở mới ghi chú (notation) xác nhận tình trạng hàng hóa, ngày đã bốc hàng xong lên con tàu đích danh vào ô mô tả hàng hóa và bao gói của B/L. Đối với Charter party Bill of Lading, việc ghi chú như thế là bắt buộc như Điều 25.a,I,v UCP 500 1993 quy định: “Bốc hàng lên một con tàu đích danh phải được chứng thực bằng một ghi chú trên vận tải đơn” ( Loading on board a named vessel must be evidenced by a notation on the Bill of Lading).
Nói tóm lại, Hội đồng Trọng tài thừa nhận sự bắt “lỗi” sai biệt này của Bị đơn là đúng như quy định của UCP 500 1993 ICC.
(iii) FCL/FCL có khác biệt với CY/CY không?
Quan điểm của Nguyên đơn cho rằng FCL/FCL là nhận nguyên công tại cảng đi và giao nguyên công tại cảng đến và CY/CY là nhận tại Bãi container cảng đi giao tại Bãi container cảng đến là hoàn toàn giống nhau, không thể coi là sự khác biệt được.
Quan điểm của Bị đơn coi FCL/FCL và CY/CY là khác biệt nhau, vì:
- FCL là viết tắt của nhóm từ Full Container Load và CY là viết tắt của nhóm từ Container Yard. Hai nhóm từ này hoàn toàn khác nhau, nếu xét theo nguyên tắc kiểm tra bề mặt của các chứng từ quy định trong UCP 500 1993 ICC.
- CY là bài container ở các cảng, trong bãi container có thể chứa các container chứa đầy hàng của một chủ hàng (FCL), của nhiều chủ hàng( FCL) và thậm chí có các containers không chứa hàng (Empty Containers). Vì vậy, coi CY là cùng nghĩa với FCL là không chính xác.
Hội đồng Trọng tài thừa nhận cách phân tích này của Bị đơn, vì vừa đúng với thực tiễn giao nhận, vận tải container, vừa đúng với quy định của UCP 500 1993 ICC.
(iv) Số của hợp đồng ghi trong các chứng từ mâu thuẫn nhau có coi là sai biệt không?
Quan điểm của Nguyên đơn coi số hợp đồng ghi trong các chứng từ mâu thuẫn nhau không được coi là sai biệt, bởi vì 2 lý do:
- L/C không có yêu cầu ghi số hợp đồng trong các chứng tù.
- Theo quy định của Điều 13c UCP 500 1993 ICC:
Nếu L/C có những điều kiện mà không quy định các chứng từ xuất trình phù hợp với nó thì ngân hàng sẽ coi các điều kiện đó là không được quy định và sẽ không xem xét các chứng từ đó”( If a credit contains condition without stating the document(s) to be presented in compliance therewith, banks will deem such conditions as not stated and will disredard them) thì ngân hàng sẽ không được phép coi ssos hợp đồng là một nội dung để kiểm tra, dù cho số hợp đồng ghi trong các chứng từ có mâu thuẫn nhau đi chăng nữa thì chúng cũng không tạo nên sự khác biệt để từ chối thanh toán.
Quan điểm của Bị đơn lại hoàn toàn ngược lại, Bị đơn dẫn chiếu điều 13a UCP 500 1993 ICC:
“ Các chứng từ thể hiện trên bề mặt của chúng mâu thuẫn với nhau sẽ được coi như là trên bề mặt của chúng là không phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C” ( Documents appear on their face to be inconsistent with one another will be considerd as not appearing on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit) và cho rằng sự mâu thuẫn giữa các số hợp đồng ghi trong hóa đơn và giấy chứng nhận trọng lượng là tạo ra sự không phù hợp với điều liện và điều khoản của L/C mà Ngân hàng phát hành A Việt Nam đã phát hành cho Nguyên đơn hưởng lợi. Do đó, Bị đơn có quyền bắt “lỗi” chứng từ và từ chối thanh toán.
Hội đồng Trọng tài cho rằng quan điểm của Bị đơn là hoàn toàn quán triệt chính xác điều 13a UCP 500 1993 ICC, còn của Nguyên đơn là chưa hiểu kỹ Điều 13c UCP 500 1993 ICC.
ĐIều 13c UCP 500 1993 ICC quy định rằng, nếu một L/C có một điều kiện nào đó quy định rằng chứng từ không cần phù hợp thì ngân hàng khi kiểm tra chứng từ sẽ không xem xét đến điều kiện đó, còn ngược lại thì ngân hàng phải kiểm tra.
Phân tích toàn bộ các điều kiện và điều khoản của L/C có tranh chấp nói trên không thấy có điều kiện nào quy định là không cần kiểm tra số hợp đồng ghi trong các chứng từ xuất trình. Cho nên, Hội đồng Trọng tài cho rằng số các hợp đồng ghi trong hóa đơn và giấy chứng nhận trọng lượng mâu thuẫn nhau tức là mâu thuẫn với các điều kiện và điều khoản của L/C.
BÌNH LUẬN VÀ LƯU Ý
Điều kiện cam kết thanh toán quy định trong L/C là chứng từ xuất trình phải phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C. Tuy nhiên, sự phù hợp của chứng từ so với điều kiện và điều khoản của L/C là vấn đề phức tạp. Điều 13 UCP 500 1993 ICC có quy định những tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ, tuy nhiên còn nhiều tiêu chuẩn chưa rõ ràng.
Vấn đề phù hợp chứng từ theo L/C ngày càng được giải thích rõ ràng hơn bằng các văn bản pháp lý do ICC ban hành. Năm 2003, ISBP 645 được ban hành bao gồm 200 quy tắc kiểm tra chứng từ theo L/C. Năm 2007, UCP 600 bắt đầu có hiệu lực từ 01/7/2007 và bổ sung và sửa đổi một cách căn bản UCP 500 1993 ICC và đã đưa ra khái niệm mới về “ xuất trình phù hợp” ( complying presentation).
Đồng thời bản ISBP 681 đã được ban hành thay cho ISBP 645 bao gồm 185 quy tắc kiểm tra chứng từ theo L/C theo yêu cầu sửa đổi của L/C và các văn bản pháp lý do ICC ban hành trong giai đoạn hiện nay có nhiều thuận lợi hơn so với trước đây. Các doanh nghiệp, ngân hàng cần quán triệt tốt hơn các văn băn pháp lý nói trên.
Views: 4448
Reply With Quote
The Following 5 Thank You to nguyenthuphuong For This Useful Post:
dung.apllogistics (14-08-09), eximdong (22-01-11), ledongduytrung (16-11-10), nbnbnb2112 (16-12-11), trongvan (11-07-10)
Post New Thread Reply
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Methods of International Payment - Các phương thức thanh toán quốc tế admin International Payments 32 08-01-16 02:55 PM
Quy trình XNK nguyên liệu gia công clacken2410 Customs procedures 44 09-07-13 07:58 PM
Các phương thức thuê tầu chuyên chở hàng hoá. yeubien Shipping agency activities 22 21-04-12 02:42 PM
Tranh chấp trong hợp đồng mua bán hạt điều nguyenthuphuong Case Studies 2 12-12-11 09:14 PM


Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Sponsored links
Online Support
All times are GMT +7. The time now is 10:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Eastern Dragon Co. Ltd.,. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger