Triển lãm hàng hải 2014 VNACCS

Go Back   VIETSHIP > DISCUSSION ROOMS > Customs procedures

Customs procedures Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu

Post New Thread Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 26-06-09, 04:29 PM
blackblun blackblun vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jun 2009
Location: HCM
Posts: 9
Downloads: 18, Uploads: 0
Thanks: 2
Thanked 2 Times in 2 Posts
Red face Thủ tục HQ hàng tạm nhập Tái Xuất dự triển lảm!!!

Thưa các pác, e đang làm về giao nhận, hiện công ty e có lô hàng < các sp từ cao su > từ Malysia gởi wa HCM để dự triển lãm. Bác nào đã làm loại này rồi mong chỉ giáo.
- Tờ khai nhập có giống form với tờ khai nhập bình thường không?
- Các giấy tờ kèm theo ngoài P.L + I.V còn giấy phép nào nữa không? Nếu có thì xin ở đâu?
- Hàng này triển lãm vậy consignee là tên ai, trên tờ khai?
...v ...v ...
Các bác nào có kn vui lòng chỉ thằng đệ với nhé.
THX & Best Regards.,

Share your friends about this thread

Reply With Quote
  #2  
Old 27-06-09, 10:31 AM
hunter2409 hunter2409 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jun 2009
Location: HP
Age: 34
Posts: 4
Downloads: 11, Uploads: 0
Thanks: 12
Thanked 2 Times in 1 Post
Thủ tục Hải quan đối với hàng dự hội chợ triển lãm.

Quote:
Originally Posted by blackblun View Post
Thưa các pác, e đang làm về giao nhận, hiện công ty e có lô hàng < các sp từ cao su > từ Malysia gởi wa HCM để dự triển lãm. Bác nào đã làm loại này rồi mong chỉ giáo.
- Tờ khai nhập có giống form với tờ khai nhập bình thường không?
- Các giấy tờ kèm theo ngoài P.L + I.V còn giấy phép nào nữa không? Nếu có thì xin ở đâu?
- Hàng này triển lãm vậy consignee là tên ai, trên tờ khai?
...v ...v ...
Các bác nào có kn vui lòng chỉ thằng đệ với nhé.
THX & Best Regards.,
1. Ðối với hàng tạm nhập khẩu để dự triển lãm, bộ hồ sơ gồm:
+ Tờ khai hải quan: 03 bản chính
+ Vận đơn: 01 bản sao
+ Bản kê chi tiết hàng hoá: 01 bản chính và 02 bản sao
Hàng dự triển lãm không cần phải có văn bản cho phép của Bộ Thương mại

2. Ðối với hàng làm quà tặng, quảng cáo, giới thiệu và bán lưu niệm trong Hội chợ- Triển lãm:
Chủ hàng (hoặc người đại diện) phải khai chi tiết vào tờ khai hàng phi mậu dịch để bộ phận hữu quan của Hải quan tính thuế và thu thuế.

3. Ðối với hàng tạm nhập dự hội chợ, bộ hồ sơ hải quan gồm;
+ Tờ khai hải quan: 03 bản chính
+ Vận đơn: 01 bản sao
+ Bản kê chi tiết hàng hoá: 01 bản chính và 02 bản sao
+ Hoá đơn: 01 bản chính và 02 bản sao
+ Bản chính danh mục hàng hoá dự hôi chợ đã được Bộ Thương mại uỷ quyền duyệt mặt hàng và số lượng

Chú ý: Ðối với hàng nhập từ nước ngoài đến để tham dự Hội chợ- Triển lãm trong nước
- Ðịa điểm làm thủ tục hải quan: hàng hóa tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm được làm thủ tục hải quan tại địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm.Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm, toàn bộ hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm (bao gồm cả hàng hóa sử dụng cho cá nhân trong những ngày tham gia hội chợ, triển lãm không dùng hết) phải tái xuất.
- Chủ hàng (hoặc người đại diện) phải xuất trình kế hoạch đã được Bộ Thương mại duyệt cho Hải quan cửa khẩu nhập khẩu.
<NGUỒN - HẢI QUAN LẠNG SƠN>
Reply With Quote
  #3  
Old 27-06-09, 11:19 AM
hunter2409 hunter2409 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jun 2009
Location: HP
Age: 34
Posts: 4
Downloads: 11, Uploads: 0
Thanks: 12
Thanked 2 Times in 1 Post
Sorry bạn nhé, bài mình vừa post là thông tin cũ rồi. Nên mình post lại như sau:
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Ngoài ra, do tính đặc thù của loại hình này nên có một số quy định cụ thể như sau:
a) Hồ sơ hải quan: ngoài các giấy tờ như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, phải có thêm:
a.1) Giấy mời tham dự hội chợ, triển lãm;
a.2) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức hội chợ, triển lãm.
b) Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu.
c) Thời hạn tái xuất, tái nhập
c.1) Hàng hoá tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại.
c.2) Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là một năm, kể từ ngày hàng hoá được tạm xuất khẩu; nếu quá thời hạn nêu trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hoá đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
d) Việc bán, tặng hàng hoá tại hội chợ, triển lãm thực hiện theo quy định tại Điều 136 và Điều 137 Luật Thương mại.
4. Thanh khoản tờ khai tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập
a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và thanh khoản tờ khai hàng tạm nhập, tạm xuất.
b) Thời hạn thanh khoản: như quy định tại khoản 1 Điều 131 Thông tư này.
c) Hồ sơ thanh khoản gồm:
c.1) Công văn yêu cầu thanh khoản tờ khai tạm nhập hoặc tờ khai tạm xuất trong đó nêu cụ thể tờ khai tạm nhập - tờ khai tái xuất, lượng hàng hoá tạm nhập, lượng hàng hoá tái xuất tương ứng và tương tự đối với trường hợp tạm xuất - tái nhập;
c.2) Tờ khai tạm nhập, tờ khai tái xuất hoặc tờ khai tạm xuất, tờ khai tái nhập;
c.3) Các giấy tờ khác có liên quan.
Nguồn- < Trích điều 49/ TT 79-BTC/20/04/2009>
Reply With Quote
The Following 2 Thank You to hunter2409 For This Useful Post:
blackblun (27-06-09), thanhnk (08-11-10)
  #4  
Old 27-06-09, 11:41 PM
blackblun blackblun vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jun 2009
Location: HCM
Posts: 9
Downloads: 18, Uploads: 0
Thanks: 2
Thanked 2 Times in 2 Posts
Quote:
Originally Posted by hunter2409 View Post
Sorry bạn nhé, bài mình vừa post là thông tin cũ rồi. Nên mình post lại như sau:
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Ngoài ra, do tính đặc thù của loại hình này nên có một số quy định cụ thể như sau:
a) Hồ sơ hải quan: ngoài các giấy tờ như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, phải có thêm:
a.1) Giấy mời tham dự hội chợ, triển lãm;
a.2) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức hội chợ, triển lãm.
b) Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu.
c) Thời hạn tái xuất, tái nhập
c.1) Hàng hoá tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại.
c.2) Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là một năm, kể từ ngày hàng hoá được tạm xuất khẩu; nếu quá thời hạn nêu trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hoá đó phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
d) Việc bán, tặng hàng hoá tại hội chợ, triển lãm thực hiện theo quy định tại Điều 136 và Điều 137 Luật Thương mại.
4. Thanh khoản tờ khai tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập
a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và thanh khoản tờ khai hàng tạm nhập, tạm xuất.
b) Thời hạn thanh khoản: như quy định tại khoản 1 Điều 131 Thông tư này.
c) Hồ sơ thanh khoản gồm:
c.1) Công văn yêu cầu thanh khoản tờ khai tạm nhập hoặc tờ khai tạm xuất trong đó nêu cụ thể tờ khai tạm nhập - tờ khai tái xuất, lượng hàng hoá tạm nhập, lượng hàng hoá tái xuất tương ứng và tương tự đối với trường hợp tạm xuất - tái nhập;
c.2) Tờ khai tạm nhập, tờ khai tái xuất hoặc tờ khai tạm xuất, tờ khai tái nhập;
c.3) Các giấy tờ khác có liên quan.
Nguồn- < Trích điều 49/ TT 79-BTC/20/04/2009>
Cảm ơn bạn rất nhiều, xong những thông tin này tôi đã được tham khảo tuy nhiên vẫn mù mờ. Ví dụ:
-Shipper ko có cty đại diện bên VN thì khi gởi hàng qua thì thừơng ai sẽ đứng tên consignee trong trhợp này là tốt nhất.
- Cty Forward bình thường có được quyền ủy thác nhập để triển lãm ko? Hay chỉ có một vài công ty chuyên về exhibition mới đủ quyền làm.
- Nếu NK thì dc miễn thuế hoàn toàn hay là vẫn đóng thuế và sẽ được hoàn thuế lúc xuất trả.
- Theo e tham khảo một số a e trong nghề thì dạng này ta cũng có thể lên TK nhập PMD triễn lãm < nghe nói là chỉ có HQ ở Khánh Hội mới tiếp nhận TK loại này, ko bit đúng không?>. Sau đó tái xuất sẽ đựơc hoàn thuế.
- Bộ TK này có cẩn HD ko? ( kể cả nếu dc làm theo dạng NK PMD>
...v...v...
Thx & best regards,
Reply With Quote
  #5  
Old 09-07-09, 01:16 PM
logistics_master logistics_master vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jan 2009
Location: Sai Gon
Age: 31
Posts: 8
Downloads: 26, Uploads: 0
Thanks: 9
Thanked 9 Times in 5 Posts
Quote:
Originally Posted by blackblun View Post
Cảm ơn bạn rất nhiều, xong những thông tin này tôi đã được tham khảo tuy nhiên vẫn mù mờ. Ví dụ:
-Shipper ko có cty đại diện bên VN thì khi gởi hàng qua thì thừơng ai sẽ đứng tên consignee trong trhợp này là tốt nhất.=> Khi bạn cần nhập hàng tham gia triển lãm, thì shipper phải liên hệ đăng kí với Ban tổ chức buổi triển lãm đó. Như vậy, ban tổ chức sẽ là người đứng tên consignee.
- Cty Forward bình thường có được quyền ủy thác nhập để triển lãm ko? Hay chỉ có một vài công ty chuyên về exhibition mới đủ quyền làm.=> Theo mình biết thì công ty forwarder nào cũng làm được hết. Chuyện nhập khẩu là nhập khẩu, còn triển lãm là triển lãm, không có mối liên hệ gì đặc biệt giữa nhập khẩu với mục đích nhập khẩu. Tốt nhất là nhờ shipping line làm thủ tục tạm nhập, tái xuất có agent ở VN.
- Nếu NK thì dc miễn thuế hoàn toàn hay là vẫn đóng thuế và sẽ được hoàn thuế lúc xuất trả.=> Tạm nhập, tái xuất để dự triển lãm được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải làm công văn xin tạm nhập tái xuất phi mậu dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày làm thủ tục hải quan.
- Theo e tham khảo một số a e trong nghề thì dạng này ta cũng có thể lên TK nhập PMD triễn lãm < nghe nói là chỉ có HQ ở Khánh Hội mới tiếp nhận TK loại này, ko bit đúng không?>. Sau đó tái xuất sẽ đựơc hoàn thuế. => Chưa bao giờ mình nghe có loại TK PMD chuyên cho tham dự triển lãm. Tờ khai Xuất nhập PMD theo mình biết chỉ có 1 format duy nhất.
- Bộ TK này có cẩn HD ko? ( kể cả nếu dc làm theo dạng NK PMD>=> Đã có hợp đồng thì đương nhiên có Commercial Inv, là importer phải trả tiền cho exporter. Như vậy là nhập mậu dịch chứ ko còn là PMD nữa. Giả sử trường hợp này phải làm hợp đồng thì chẳng lẽ shipper lại làm hợp đồng với Ban tổ chức triển lãm sao?
...v...v...
Thx & best regards,
Vài dòng chia sẻ những gì mình biết. Có gì sai sót xin chỉ giáo thêm.
Reply With Quote
  #6  
Old 13-07-09, 08:18 AM
blackblun blackblun vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jun 2009
Location: HCM
Posts: 9
Downloads: 18, Uploads: 0
Thanks: 2
Thanked 2 Times in 2 Posts
Thanks

Quote:
Originally Posted by logistics_master View Post
Vài dòng chia sẻ những gì mình biết. Có gì sai sót xin chỉ giáo thêm.
Thank you ! Bải hướng dẫn của bạn rất bổ ích cho mình ( và cũng có thể cho rất nhiều người khác) . Rat61 biết ơn bạn.
Reply With Quote
  #7  
Old 24-08-09, 01:06 PM
quantau quantau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jun 2009
Location: ha noi
Age: 36
Posts: 17
Downloads: 30, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
hi các bác.
Về vấn đê tạm nhập tham dự hội chợ triển làm thì có mấy vấn đề chia sẻ với các bác.
Trong trường hợp consignee không có văn phòng đại diện ở Việt Nam thì có thể yêu cầu ban tổ chức hội chợ đứng tên là người nhập khẩu. Các hội chợ luôn có một bộ phận giúp đỡ các doanh nghiệp nước ngoài tạm nhập hàng hóa để tham dự triển lãm, sau đó sẽ tái xuất đi.
Hiện nay một vài forwarder ngoài việc là người vận chuyển, họ còn có thể thực hiện việc nhập khẩu thay cho chủ hàng.
Về thuế: tất cả các hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đều được miễn thuế trong thời hạn. Nếu quá thời hạn mà không thực hiện tái xuất thì sẽ chuyển từ tạm nhập sang nhập chính thức và nộp thuế.
hàng này đa phần đều là tạm nhập phi mậu dịch vì nó là hàng tham dự triển lãm, nên thường không có hợp đồng.
Vài dòng chia sẻ, các bác cho biết thêm ý kiến nhé
Reply With Quote
  #8  
Old 04-11-09, 04:53 PM
knightmm knightmm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Sep 2009
Location: Ha noi
Age: 37
Posts: 7
Downloads: 10, Uploads: 0
Thanks: 4
Thanked 0 Times in 0 Posts
Red face

Hi các bác,
Em là Forwarder mới vào nghề. Hiện bên em đang có 1 lô hàng tạm nhập - tái xuất Dụng cụ mổ y tế dự triển lãm. phía đại lý yêu cầu chào DDP. Em xin hỏi các bác nào biết:
1. Có phải nộp VAT ko và nếu phải nộp thì khi tái xuất có được hoàn ko?
2. Theo TT79 thì hình như hàng dự triển lãm phải mở MD, ko được mở PMD ko biết em hiểu thế có đúng ko?
3. Hàng trang thiết bị y tế dự triển lãm có phải xin giấy phép nhập khẩu của bộ y tế ko ạ? Nếu phải xin giấy phép thì thủ tục thế nào ạ.
Em đang cần gấp vì lô hàng này sắp về. Làm mà lu bu sếp cho nghỉ việc... thì chết em. Mong các bác chỉ giáo sớm.
Reply With Quote
  #9  
Old 04-11-09, 08:50 PM
hungpham's Avatar
hungpham hungpham vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
VIP Member
 

Join Date: Jul 2008
Location: Ha Noi
Age: 38
Posts: 295
Downloads: 8, Uploads: 4
Thanks: 53
Thanked 298 Times in 119 Posts
Images: 23
Quote:
Originally Posted by knightmm View Post
Hi các bác,
Em là Forwarder mới vào nghề. Hiện bên em đang có 1 lô hàng tạm nhập - tái xuất Dụng cụ mổ y tế dự triển lãm. phía đại lý yêu cầu chào DDP. Em xin hỏi các bác nào biết:
1. Có phải nộp VAT ko và nếu phải nộp thì khi tái xuất có được hoàn ko?
2. Theo TT79 thì hình như hàng dự triển lãm phải mở MD, ko được mở PMD ko biết em hiểu thế có đúng ko?
3. Hàng trang thiết bị y tế dự triển lãm có phải xin giấy phép nhập khẩu của bộ y tế ko ạ? Nếu phải xin giấy phép thì thủ tục thế nào ạ.
Em đang cần gấp vì lô hàng này sắp về. Làm mà lu bu sếp cho nghỉ việc... thì chết em. Mong các bác chỉ giáo sớm.
Chào bạn,

1. Không phải nộp VAT (Theo TT79)
2. Khai tờ khai MD (màu xanh).
3. Mình chưa làm loại hàng này bao giờ nhưng chắc là chưa cần xin BYT đây, có thể xin cái giấy gì đó của ban tổ chức triễn lãm, hị hị..
__________________
Thanks,
Hung PHAM
*************************************
Handphone : +84-91-308 3758
Email :
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Skype : hung.pd.007
Reply With Quote
  #10  
Old 06-11-09, 02:17 PM
SAMLOGISTICS SAMLOGISTICS vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 

Join Date: Oct 2009
Location: Hanoi
Posts: 274
Downloads: 6, Uploads: 1
Thanks: 9
Thanked 215 Times in 79 Posts
Quote:
Originally Posted by knightmm View Post
Hi các bác,
Em là Forwarder mới vào nghề. Hiện bên em đang có 1 lô hàng tạm nhập - tái xuất Dụng cụ mổ y tế dự triển lãm. phía đại lý yêu cầu chào DDP. Em xin hỏi các bác nào biết:
1. Có phải nộp VAT ko và nếu phải nộp thì khi tái xuất có được hoàn ko?
2. Theo TT79 thì hình như hàng dự triển lãm phải mở MD, ko được mở PMD ko biết em hiểu thế có đúng ko?
3. Hàng trang thiết bị y tế dự triển lãm có phải xin giấy phép nhập khẩu của bộ y tế ko ạ? Nếu phải xin giấy phép thì thủ tục thế nào ạ.
Em đang cần gấp vì lô hàng này sắp về. Làm mà lu bu sếp cho nghỉ việc... thì chết em. Mong các bác chỉ giáo sớm.
Hàng làm thủ tục tạm nhập tái xuất triển lãm sẽ dùng tờ khai mậu dịch nhé, thuế NK và VAT sẽ được ân hạn, sau khi hết thúc triển lãm sẽ làm thủ tục tái xuất những thiết bị không bán trong triển lãm, còn những tờ rơi catalgoue sẽ mở tờ khai PMD và nộp thuế bình thường, trường hợp những máy móc thiết bị bán đuợc trong nuớc thì người mua và người bán sẽ làm hợp đồng (giống như mua bán bình thường) và mở tờ khai nhập khẩu KD bình thường (tất cả các thủ tục nhập và tái xuất... đều phải được mở tờ khai tại 1 cửa khẩu nhé, như ở HN thì làm tại Chị cục HQ Bắc Hà Nội (HQ Mỹ Đình đó).

Về hồ sơ lúc nhập về (invoice, packing list, c/o, bill) các bạn lưu ý tên consignee sẽ là cơ quan tổ chức triển lãm nhé, notify party sẽ là tên và địa chỉ của forwarder. khi đó ngoài bộ hồ sơ bình thường thì forwarder đi làm thủ tục phải qua nhà tổ chức triển lãm đóng phí và xin họ 3 tờ uỷ quyền cho mỗi booth triển lãm nhé, ngoài ra xin họ mấy bộ sao y giấy phép tổ chức triển lãm để kẹp cùng vào bộ hồ sơ nhé. khi đó tờ khai tạm nhập sẽ do forwarder ký luôn.

Các bạn nhớ làm thủ tục tái xuất không quá 30 ngày kể từ ngày triển lãm kết thúc nhé, trên đây là một số kinh nghiệm của mình, ngoài ra mình còn biết bên Vinatrans đã từng là offical forwarder cho rất nhiều triển lãm rùi đó.
Reply With Quote
Post New Thread Reply
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Phương thức thanh toán quốc tế - lợi ích và rủi ro yeubien International Payments 35 30-05-16 03:53 PM
Quy trình XNK nguyên liệu gia công clacken2410 Customs procedures 44 09-07-13 07:58 PM


Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Sponsored links
Online Support
All times are GMT +7. The time now is 12:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Eastern Dragon Co. Ltd.,. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger