Triển lãm hàng hải 2014 VNACCS

Go Back   VIETSHIP > SHIPPING TOOLS > Case Studies

Case Studies Các bài học tình huống bằng các sự vụ cụ thể đã xảy ra trong quá khứ

Post New Thread Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 02-03-11, 07:56 AM   #1
 
nguyenthuphuong's Avatar
nguyenthuphuong
Junior Member
Join Date: May 2009
Location: hp
Age: 31
Posts: 38
Thanks: 1
Thanked 210 Times in 33 Posts
Tranh chấp trong hợp đồng xây dựng
nguyenthuphuong nguyenthuphuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn 02-03-11, 07:56 AM

TRANH CHẤP TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

CÁC BÊN

Nguyên đơn: Nhà thầu phụ (Pháp)

Bị đơn: Nhà thầu ( Pháp)

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

- Luật áp dụng cho Hợp đồng thầu phụ.
- Việc không áp dụng cho các quy định bắt buộc của luật quốc gia đối với hợp đồng quốc tế.

TÓM TẮT VỤ VIỆC

Bị đơn là bên trúng thầu một dự án xây dựng ở Pakistan thuê các nhà thầu phụ trong đó có Nguyên đơn để thực hiện một phần công việc. Các điều khoản đặc biệt (Special Condition) là một phần của hợp đồng giữa Nguyên đơn và Bị đơn quy định về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ICC như sau: “….Địa điểm trọng tài tại Paris (Pháp). Bằng việc ký kết giữa nhà thầu phụ này hai bên hoàn toàn từ bỏ quyền sử dụng Luật trọng tài của Pakistan. Luật áp dụng sẽ là luật của Pháp”.

Nguyên đơn và Bị đơn thỏa thuận rằng Chủ đầu tư sẽ không biết đến Nguyên đơn và Nguyên đơn sẽ thực hiện công việc với tư cách là một bộ phận của Bị đơn.

Tranh chấp phát sinh giữa hai bên liên quan tới việc thực hiện hợp đồng thầu phụ của Nguyên đơn và cuối cùng hợp đồng này bị chấm dứt. Nguyên đơn khởi kiện Bị đơn ra Trọng tài yêu cầu thanh toán. Để ra quyết định trọng tài, Hội đồng Trọng tài trước tiên phải quyết định về việc áp dụng hay không áp dụng các quy định bắt buộc trong Luật số 75- 1334 ngày 31/12/1975 của Pháp. Hội đồng Trọng tài kết luận rằng các bên thể hiện ý chí rõ ràng trong việc tránh các quy định trong Luật số 75-1334, và với bản chất của Hợp đồng, ý chí này của các bên phải được tôn trọng. Phần trích dẫn nội dung Quyết định trọng tài dưới đây chỉ đề cập tới khía cạnh nói trên.

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI

Nguyên đơn lập luận rằng (i) Hợp đồng thầu phụ được nêu rõ là chịu sự điều chỉnh bởi Luật của Pháp; (ii) các quy định bắt buộc trong Luật số 75-1334 ngày 31/12/1975 , cụ thể các điều 3 và 14 đã không được tuân thủ,(iii) và do vậy, Hợp đồng thầu phụ này là vô hiệu.

Trong luật số 75-1334, Điều 3(2) quy định “ Nếu nhà thầu phụ chưa được chủ đầu tư chấp nhận hoặc chủ đầu tư chưa chấp nhận điều kiện thanh toán thì trong các điều kiện đã nêu ra ở điều trên, Nhà thầu vẫn bị ràng buộc nghĩa vụ với nhà thầu phụ song không được dùng hợp đồng thầu phụ để chống lại nhà thầu phụ”. Điều 14 quy định “ Trong trường hợp hợp đồng thầu phụ vô hiệu, việc thanh toán toàn bộ giá trị nhà thầu còn nợ nhà thầu phụ theo hợp đồng thầu phụ phải được đảm bảo bằng một bảo lãnh cá nhân chung( a jont and several personal guarantee) nhà thầu nhận được từ một tổ chức đủ tiêu chuẩn, phù hợp với các điều kiện theo pháp luật” . Điều 15 quy định “Tất cả các điều khoản, quy định, thỏa thuận trái với quy định của luật này đều vô hiệu”.

Thực tế là Bị đơn không giới thiệu Nguyên đơn cho Chủ đầu tư biết. Bị đơn cũng không cấp 1 bảo lãnh nào. Trên cơ sở đó, Nguyên đơn đề nghị Hội động Trọng tài ra quyết định rằng (i) Nguyên đơn có quyền khởi kiện yêu cầu các quyền lợi của mình được thực thi theo Hợp đồng thầu phụ nhưng Bị đơn không được làm việc này (cụ thể là đơn kiện lại của Bị đơn phải bị từ chối ) và (ii) hợp đồng thầu phụ này vô hiệu. Về phần mình, Bị đơn giữ qua điểm rằng Luật số 75-1334 ngày 31/12/1975 không thể được áp dụng khi mà Chủ đầu tư và Hợp đồng thầu chính ( Main Contract ) không chịu sự điều chỉnh của luật Pháp.

Hội đồng Trọng tài nhận thấy rằng liên quan tới điều 3(2) , theo án lệ Pháp, khi nhà thầu phụ đã chọn sử dụng hợp đồng thầu phụ thì nhà thầu phụ không được pháp không áp dụng các điều khoản của nó. Nhà thầu phụ không thể đồng thời dựa vào Hợp đồng thầu phụ để từ chối nó để tránh các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Trong vụ kiện này, Nguyên đơn rõ ràng đã căn cứ vào Hợp đồng thầu phụ để khởi kiện Bị đơn yêu cầu thực hiện các điều khoản về nội dung của Hợp đồng ( chứ không liên quan nhiều tới yêu cầu thực thi điều khoản trọng tài, như Nguyên đơn nêu ra một cách đúng đắn rằng điều khoản này độc lập với các phần khác của hợp đồng). Vì vậy, Nguyên đơn không thể phản đối quyền của Bị đơn sử dụng các điều khoản của hợp đồng thầu phụ. Một chuyến gia khi nói về các vụ kiện năm 1988 ( có tính chất tương tự ) đã nói đại ý là : ngay cả giả dụ nhà thầu có lỗi khi không có sự chấp nhận từ Chủ đầu tư thì nhà thầu phụ vẫn phải chọn giữa hai giải pháp hoặc là chấm dứt hợp đồng hoặc là thực hiện nó. Nếu thực hiện hợp đồng thì nhà thầu phụ phải thực hiện đúng và không thể sau đó sử dụng việc thiếu sự đống ý nói trên là cái cớ trốn tránh trách nhiệm được.

Vì vậy, với việc Nguyên đơn khẳng định cơ sở khởi kiện là Hợp đồng thầu phụ, Hội đồng trọng tài thấy rằng , các quy định trong luật số 75- 1334 của Pháp ( quy định về sự phê duyệt của chủ đầu tư đối với nhà thầu phụ) không ngăn cấm Bị đơn sử dụng các điều khoản của Hợp đồng thầu phụ làm căn cứ kiện lại.

Liên quan tới Điều 14 và Điều 15, vấn đề cơ bản mà Hội đồng Trọng tài cần lưu ý trước tiên là nếu Hợp đồng vô hiệu ( như Nguyên đơn nêu ) thì không chỉ có Bị đơn mới không được thực hiện nó. Một hợp đồng vô hiệu sẽ không thực hiện bởi bất kỳ bên nào vì bất kỳ mục đích nào. Do đó, Nguyên đơn chỉ có thể được hoàn trả những giá trị công việc thực tế đã thực hiện và các lợi ích mà Bị đơn thu được từ đó bên cạnh tiền bồi thường thiệt hại.

Trong một vụ kiện gần đây, Toà phúc thẩm Versailles tuyên như sau: Sự vô hiệu hợp đồng không giải phóng nhà thầu phụ khỏi trách nhiệm về sự thi công ẩu hoặc chậm trễ gây thiệt hại…. Phục hồi nguyên trạng rõ ràng là không thể, nên nhà thầu phụ được quyền đòi bồi thường theo như giá trị đúng của công việc đã thực hiện, nếu cấm việc này thì sẽ dẫn tới sự thu lợi bất công của nhà thầu chính. Hợp đồng vô hiệu phải bị từ bỏ để tính toán số tiền bồi thường theo giá trị vốn được tính toán một cách khách quan….

Các bên dẫn chiếu luật của Pháp là luật áp dụng cho hợp đồng thầu phụ ( tại Điều 25 (3) của các Điều kiện đặc biệt của hợp đồng thầu phụ và tại Điều 25 của các Điều kiện chung ). Hội đồng Trọng tài không cho rằng sự dẫn chiếu này chỉ nói đến luật tố tụng của Pháp ( Bị đơn thì có quan điểm ngược lại ). Theo nguyên tắc tự do ý chí của các bên tồn tại trong hầu hết hệ thống pháp luật, Hội đồng Trọng tài cho rằng việc lựa chọn nói trên là ràng buộc và phải được thực thi.

Các bên không lập bảo lãnh, không dẫn chiếu tới Luật số 75-1334 năm 1975. Thay vào đó, các bên nêu trong Điều 25(3) của các Điều kiện đặc biệt của hợp đồng thầu phụ rằng tranh chấp giữa họ được xét xử theo luật Pháp. Điều này có thể được hiểu là dẫn chiếu tới luật về hợp đồng nói chung. Nó phù hợp với một nguyên tắc cơ bản trong giải thích về luật hợp đồng của Pháp rằng “ khi một điều khoản có thể có hai cách giải thích thì phải chọn cách hiểu sao cho tạo ra một số kết quả thay cho cách hiểu không có kết quả”. Ngoài ra, việc lựa chọn luật Pháp trong vụ việc này còn được chứng minh bởi thực tế Hợp đồng thầu chính ( Main Contract ) được các bên đưa vào Hợp đồng thầu phụ ( Điều 5(1) của Điều kiện chung ghi : “ Nhà thầu phụ được coi là nhận thức đầy đủ về các quy định của Hợp đồng thầu chính…, là một phần của Hợp đồng thầu phụ này” ) và Hợp đồng thầu chính chịu sự điều chỉnh bởi luật của Pakistan. Trong luật của Pakistan, không có quy định nào tương tự như quy định trong luật của Pháp năm 1975 nói trên.

Quy định tại Điều 25 của các Điều kiện chung về lựa chọn luật khác giữa các bên chứng minh rõ thêm điều này. Theo đó, việc dẫn chiếu tới luật của Pháp được thực hiện “ trừ khi thỏa thuận rõ ràng khác quy định tại điều 3 của các Điều kiện đặc biệt”. Quy định này đặt quan hệ giữa các bên trong hợp đồng thầu phụ dưới “ cái ô” của luật Pakistan.

Khó có thể chấp nhận rằng các bên có ý dẫn chiếu tới luật Pháp khi ký kết một hợp đồng mà sẽ là vô hiệu theo chính luật đó. Thực tê, theo luật tư pháp quốc tế của Pháp, nguyên tắc tự do ý chí không chỉ được hiểu là về chọn luật áp dụng cho hợp đồng mà còn cho phép các bên tránh không phả áp dụng luật khác. Trong vụ này, các bên từ bỏ mọt quy định của luật Pháp ( trong luật của Pakistan, nó thực hiện hợp đồng, cũng không có quy địn tương tự). Cụ thể, các bên đã chủ ý loại trừ các quy định của Luật só 75-1334 năm 1975 vì họ được phép làm như vậy trong một hợp đồng quốc tế. Các bên không những đã thỏa thuận rõ ràng rằng Nguyên đơn không ra mặt Chủ đầu tư mà còn thỏa thuận về hậu quả của việc đó. Cụ thể Điều 25.1 của các Điều kiện chung ( chính Nguyeenb đơn dựa vào điều này để khởi kiện Bị đơn) quy định rằng trong trường hợp tranh chấp phát sinh từ hậu quả của quyết định từ Chủ đầu tư. Bị đơn phải trình bày các luận điểm của Nguyên đơn một cách đầy đủ và công bằng. Do vậy, có thể kết luận là trong khi các bên thỏa thuận tranh chấp về hợp đồng giữa họ được giải quyết theo luật của Phapstheo tinh thần của hợp đồng ý chí chung của các bên là không áp dụng Điều 14 của Luật số 75- 1334.

Tuy nhiên, điều này không giải quyết được toàn bộ vấn đề bởi vì Điều 15 quy định hủy các thỏa thuận như vậy. Kể cả trọng tài quốc tế, thỏa thuận giữa các bên không nên được phép vượt qua toàn bộ quy tắc bắt buộc của luật pháp quốc gia trong mọi trường hợp. Một số quy tắc quan trọng với lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội của quốc gia ban hành ra nó đến mức các trọng tài quốc tế phải thực thi chúng dù cho có trái với ý chí của các bên. Trong trường hợp này, rõ ràng là Luật năm 1975 của Pháp có tính chất bắt buộc đối với giao dịch trong nước ( theo Điều 15) . Vấn đề còn lại phải xem xét là tính chất đó có bắt buộc đối với hợp đồng quốc tế như trường hợp này không. Mặc dù Hợp đồng thầu phụ được ký kết giữa hai công ty của Pháp nhưng nó rõ ràng có tính chất quốc tế: Chủ đầu tư là cơ quan chính phủ Pakistan và công việc được thực hiện tại Pakistan. Với tính chất đó, có thể khẳng định rằng hợp đồng thầu phụ có liên quan chặt chẽ với luật của Pakistan hơn là với luật của Pháp.

Để có thể áp dụng Điều 14 như là quy định có tính chất quốc tế (Loi de Police), trước tiên phải chứng minh điều khoản này được lập ra với tính chất quốc tế. Thực tế là không có quyết định nào của Pháp về một hợp đồng quốc tế bị loại bỏ do không tuân thủ Điều 14 được dẫn chứng tới Hội đồng Trọng tài ( dù điều này không có nghĩa là sẽ không có về sau). Nhưng nếu Điều 15 được áp dụng cho hợp đồng quốc tế này ( như Nguyên đơn yêu cầu ) thì việc áp dụng nó phải được đảm bảo bới một mối quan hệ cụ thể tới nước Pháp. Trong vụ việc này quốc tịch chung của hai bên là quan trọng, song địa điểm thực hiện hợp đồng này cũng không kém phần quan trọng. Rất nhiều chuyên gia đã chọn, một cách thuyết phục, địa điểm thực hiện hợp đồng thầu phụ là một yếu tố có liên quan khi quyết định về luật áp dụng cho các hợp đông thầy phụ nếu các bên không chọn luật áp dụng cho hợp đồng.

Để có được câu trả lời chính xác, cần thiết phải xem xét mục đích của Điều 14 và hậu quả của việc áp dụng hay không áp dụng. Điều khoản này trong vụ việc hiện tại. Mục đích của Điều 14 là để bảo vệ nhà thầu phụ trước các hậu quả nếu nhà thầu phá sản. Mục đích trên rõ ràng không nằm trong phạm vi áp dụng của trường hợp này. Giả sử Bị đơn có cung cấp một bảo lãnh thì Nguyên đơn cũng không ở tình trạng tốt hơn; bên bảo lãnh cũng vẫn có thể đưa ra các Bản tự bảo vệ như Bị đơn đang đưa ra để chống lại Nguyên đơn trong vụ kiện này. Đồng thời, cũng không có bằng chứng rằng Bị đơn sẽ không thể thực thi quyết định trọng tài ( giả thiết là quyết định đó sẽ có nội dung bất lợi cho Bị đơn).

Nguyên đơn, bên hiện tại viện dẫn tới việc áp dụng Luật năm 1975 nói trên, đã chủ động ký thỏa thuận nhằm che giấu sự tham gia thực hiện Hợp đồng thầu chính với tư cách là nhà thầu phụ và do vậy đã bất chấp quy định rõ ràng của Hợp đồng thầu chính yêu cầu phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư ( Điều khoản 4 trong Điều kiện chung). Mặc dù Hội đồng Trọng tài biết rằng việc làm trên không chỉ vì lợi ích của Nguyên đơn( theo Bị đơn khẳng định) nhưng Hội đồng Trọng tài thấy rằng Nguyên đơn cũng có lợi từ việc làm đó theo cách nhất định.

Vì vậy, Hội đông Trọng tài kết luận rằng (i) các bên có ý chí rõ ràng trong việc tránh áp dụng các quy định của Luật số 75-1334 ( bao gồm cả Điều 14) liên quan tới việc xác lập hợp đồng thầu phụ và (ii) ý chí đó của các bên phải được tôn trọng với tính chất quốc tế của Hợp đồng thầu phụ nói trên. Do đó, Hợp đồng thầu phụ sẽ được thực hiện như đã thỏa thuận.

BÌNH LUẬN VÀ LƯU Ý
- Pháp luật của các nước đều rất coi trọng ý chí của các bên được thể hiện trong hợp đồng; có thể cho phép các bên không áp dụng một số quy định của pháp luật khi các quy định này là các quy phạm tùy ý và nó chỉ được áp dụng khi các bên trong hợp đồng không có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, với nhưng các quy định mang tính bắt buộc của pháp luật, những thỏa thuận trái với các quy định này đều bị coi là vô hiệu.

- Cần lưu ý rằng, một hợp đồng vô hiệu thì các bên không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong hợp đồng này, nhưng những giá trị thực tế mà mỗi bên đã thực hiện cần phải được xem xét và phân bổ hợp lý.

Last edited by bizni0312; 02-03-11 at 08:32 AM..
Views: 1882
Reply With Quote
  #2  
Old 02-03-11, 02:34 PM
thoilenguyen thoilenguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 

Join Date: Jan 2011
Location: ho chi minh
Posts: 62
Downloads: 10, Uploads: 0
Thanks: 1
Thanked 31 Times in 15 Posts
Tranh chấp

Không biết em có nhầm không đấy. Ở đây toàn là tàu bè, hải quan không à. Cứ liên quan đến những việc đó thì cả vào.
Thân.
Reply With Quote
Post New Thread Reply
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Vận đơn (Bill of Lading - (B/L) và các vấn đề liên quan admin B/L and Relating documents 207 07-08-15 10:52 AM
Rủi ro trong bảo hiểm vận tải luonghuyenthanh Insurance 25 01-09-13 10:46 PM
Các loại hợp đồng mẫu thường gặp trong nghiệp vụ thuê tàu chuyến dung6670 Contracts of all kinds 4 06-07-13 12:38 AM
Tranh chấp trong hợp đồng Li -Xăng nguyenthuphuong Case Studies 0 15-07-10 03:59 PM


Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Sponsored links
Online Support
All times are GMT +7. The time now is 12:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Eastern Dragon Co. Ltd.,. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger