PDA

View Full Version : Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tổng cục hải quan năm 2010


SAMLOGISTICS
03-03-10, 02:43 PM
Thông báo
Về việc tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010
-----------------------------------------------------------

Tổng cục Hải quan có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Cụ thể như sau:
1. Số lượng công chức tuyển dụng: 492 chỉ tiêu (gồm 446 chỉ tiêu thi tuyển; 46 chỉ tiêu xét tuyển), trong đó:
1.1- Số lượng thi tuyển: 446 chỉ tiêu, gồm các Ngạch sau:
- Ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 346 chỉ tiêu
- Ngạch Kiểm tra viên Trung cấp Hải quan: 86 chỉ tiêu
- Ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 14 chỉ tiêu
(Xem bảng tổng hợp chi tiết chỉ tiêu thi tuyển kèm theo)
1.2. Xét tuyển:
a- Những đơn vị Hải quan được xét tuyển:
Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị Hải quan thuộc địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa được hưởng phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, gồm:
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Chi cục Hải quan Côn Đảo); Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (gồm Cơ quan Cục và các Chi cục); các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang (trừ Cơ quan Cục); 05 Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng (Tà Lùng, Trà Lĩnh, Bí Hà, Pò Peo, Sóc Giang); Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng thuộc Cục Hải quan tỉnh ĐăkLăk; 02 Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Gia Lai-KonTum (Lệ Thanh, Bờ Y ); Chi cục Hải quan Phú Quốc thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang; Cục Hải quan tỉnh Nghệ An (Chi cục Hải quan quốc tế Nậm Cắn); Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (Đội Nghiệp vụ Hồng Vân, Đội nghiệp vụ A Đớt thuộc Chi cục Hải quan Thủy An).
b- Số lượng xét tuyển: 46 chỉ tiêu, gồm các Ngạch sau:
- Ngạch Kiểm tra viên Hải quan: 33 chỉ tiêu
- Ngạch Kiểm tra viên Trung cấp Hải quan: 09 chỉ tiêu
- Ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: 04 chỉ tiêu
(Xem bảng tổng hợp chi tiết chỉ tiêu xét tuyển kèm theo)
2- Điều kiện, đối tượng tham dự thi tuyển, xét tuyển:
2.1- Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi; Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ (không dị hình dị tật, không nói ngọng, nói lắp); Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
- Riêng những người đăng ký xét tuyển phải có văn bản cam kết phục vụ lâu dài trong ngành Hải quan thời gian 05 năm trở lên tại đơn vị đăng ký dự tuyển.
2.2. Về văn bằng chứng chỉ của người dự tuyển:
2.2.1- Đối với thi tuyển:
a- Đối với ngạch Kiểm tra viên Hải quan: + Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên thuộc các nhóm ngành: Nhóm ngành Kinh tế; Nhóm ngành xã hội-nhân văn; Nhóm ngành Kỹ thuật; chuyên ngành ngoại ngữ hoặc một số chuyên ngành khác theo yêu cầu chuyên môn của một số đơn vị.
* Riêng Cục Hải quan các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bình Định, Bình Phước, Cà Mau, Gia Lai – Kontum, Long An, Quảng Nam khó tuyển người tốt nghiệp Đại học hệ chính quy được phép tuyển dụng những người tốt nghiệp Đại học hệ tại chức.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.
+ Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.
b- Đối với ngạch Kiểm tra viên Trung cấp Hải quan: + Tốt nghiệp cao đẳng Hải quan, cao đẳng Tài chính-Hải quan hoặc tốt nghiệp cao đẳng ngành kinh tế hệ chính quy;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A trở lên;
+ Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.
c- Đối với ngạch Lưu trữ viên Trung cấp: + Tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy trở lên thuộc chuyên ngành; hành chính Văn thư, Lưu trữ học, Văn thư-lưu trữ, Quản trị Văn phòng.
+ Chứng chỉ tin học trình độ cơ bản A trở lên.
+ Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A trở lên.
2.2.2- Đối với xét tuyển:
Điều kiện văn bằng, chứng chỉ tương tự như các ngạch thi tuyển (không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay tại chức...).
3- Hình thức nội dung thi (đối với thi tuyển)
3.1- Môn Hành chính nhà nước:
- Nội dung: Luật Cán bộ công chức, Luật Hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005; chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.
- Hình thức thi:
* Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan:
+ Thi viết: thời gian 150 phút.
* Đối với thí sinh dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Trung cấp Hải quan và Lưu trữ viên Trung cấp:
+ Thi viết: thời gian 120 phút.
3.2- Môn Ngoại ngữ: tiếng Anh
- Hình thức thi:
* Thi Viết trình độ B tiếng Anh đối với thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Hải quan: thời gian 90 phút.
* Thi Viết trình độ A tiếng Anh đối với thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch Kiểm tra viên Trung cấp Hải quan và Lưu trữ viên Trung cấp: thời gian 60 phút.
* Đối với thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành ngoại ngữ:
+ Thi viết, trình độ Đại học, thời gian 120 phút.
Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào Vụ Hợp tác Quốc tế ngoài thi viết thời gian 120 phút phải thi nói, thời gian 15 phút.
3.3- Môn Tin học văn phòng: Kiến thức về hệ điều hành Winwords, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft word). Áp dụng chung cho thí sinh dự thi vào các ngạch công chức.
- Hình thức thi:
* Thi trắc nghiệm, thời gian: 30 phút.
* Riêng Thí sinh dự thi ngành CNTT thi theo trình độ Đại học. Thời gian thi viết: 120 phút;
4- Hồ sơ dự tuyển gồm:
+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển).
+ Bản khai lý lịch (theo mẫu của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển) và có xác nhận, đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền.
+ Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo).
+ Bản phôtô (không cần công chứng) bằng tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp kèm bảng kết quả học tập theo chương trình chính khoá; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (khi được tuyển dụng phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và phải xuất trình bản chính để kiểm tra).
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
+ Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ (4 cm x 6cm), chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính từ thời điểm thông báo thi tuyển, xét tuyển.
+ Bản cam kết phục vụ lâu dài thời gian 05 năm trở lên tại đơn vị đăng ký dự tuyển (đối với xét tuyển).
Hồ sơ dự thi tuyển hoặc xét tuyển đựng trong 01 bì riêng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc gửi về Hội đồng sơ tuyển của đơn vị đăng ký dự tuyển
5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ, sơ tuyển:
5.1- Người dự tuyển khai thác mẫu lý lịch, các mẫu đơn dự tuyển trên Website Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn để kê khai theo mẫu. Trong trường hợp người dự tuyển không có điều kiện khai thác mẫu lý lịch, các mẫu đơn đăng ký dự tuyển trên trang Website Hải quan thì có thể đến nhận mẫu lý lịch, các mẫu đơn dự tuyển tại trụ sở Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố, Cơ quan Tổng cục Hải quan nơi thí sinh đăng ký dự tuyển từ ngày 08/3/2010.

5.2- Các đơn vị nhận hồ sơ dự tuyển và sơ tuyển trong 5 ngày: từ 08 giờ ngày 22/3/2010 đến 16 giờ 30 ngày 26/3/2010.
5.3- Địa điểm nhận hồ sơ:
* Đối với người dự tuyển vào Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Nộp hồ sơ và dự sơ tuyển tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi tuyển, xét tuyển.
* Đối với người dự tuyển vào các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan: Nộp hồ sơ và dự sơ tuyển tại địa chỉ: số 162 Nguyễn Văn Cừ - quận Long Biên – Hà Nội.
Riêng Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá XNK miền Nam nhận hồ sơ dự tuyển của các thí sinh tại Toà nhà D, số 778-Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (trong khuôn viên Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan).
6. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: Sẽ thông báo trên Giấy báo dự tuyển (dự kiến kỳ thi sẽ tiến hành tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thời gian 02 ngày từ 24 đến ngày 25/ 04/2010). Thí sinh chỉ được đăng ký địa điểm thi tại 1 trong 2 khu vực khi làm thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ thí sinh dự tuyển được nộp ở đơn vị đăng ký dự thi.
Nếu thí sinh dự tuyển vào các đơn vị phía Nam có nguyện vọng thi tại Hà Nội (và ngược lại) thì thí sinh có đơn đề nghị với đơn vị đăng ký dự tuyển, đơn vị có văn bản báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

7. Lệ phí thi tuyển và xét tuyển công chức: Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức theo quy định.
8. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và kết quả thi tuyển, xét tuyển: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển và kết quả thi tuyển, xét tuyển sẽ được niêm yết công khai trên trang Website của Tổng cục Hải quan và của Hải quan địa phương nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.
Ghi chú: Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển vào một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan(không trả lại hồ sơ). Nếu Hội đồng tuyển dụng phát hiện thí sinh nào đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển vào nhiều đơn vị thì coi như hồ sơ đó không hợp lệ.
- Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và trực tiếp người dự tuyển nộp (không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc người khác nộp thay).
- Khi đã được Hội đồng tiếp nhận hồ sơ mà đến trước ngày thi 05 ngày, thí sinh chưa nhận được Giấy báo dự thi thì có thể theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Website của Tổng cục Hải quan hoặc điện thoại trực tiếp về Hội đồng để được hướng dẫn.
- Thí sinh có thể hỏi thêm thông tin chi tiết khác qua Hội đống sơ tuyển của các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển hoặc qua số điện thoại của Hội đồng thi tuyển và xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010: 04-38722708.
* Thông báo này được niêm yết tại cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đăng trên Website Hải quan./.
Biểu mẫu xét tuyển: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/17596/bieumauxettuyen.doc
Biểu mẫu thi tuyển:http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/17596/bieumauthituyen.doc
Chỉ tiêu và chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển công chức hải quan năm 2010:http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/17596/chitieutuyendung2010.xls
Tài liệu ôn thi: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/17596/tailieuonthi.rar

Theo: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17596

trungktb
03-03-10, 06:09 PM
Sẽ thông báo trên Giấy báo dự tuyển (dự kiến kỳ thi sẽ tiến hành tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thời gian 02 ngày từ 24 đến ngày 25/ 04/2010)
Buồn như con chuồn chuồn, tháng 8 mới được cầm cái bằng, cơ hội về zero. Không biết bao giờ mới có đợt tuyển rầm rộ thế này nữa nhẩy?

SAMLOGISTICS
04-03-10, 01:53 PM
Năm nào mà chẳng có bạn, vào ngành cách đây mấy năm về trước thì còn Ok chứ tầm này vào rùi vài năm nữa có mà chết đói.

clairsang
15-03-10, 10:05 PM
Tôi Hải quan đây, đói bình thường, mình vào ngành năm nay là thứ 3 rồi.

M2M
15-03-10, 10:15 PM
Tôi Hải quan đây, đói bình thường, mình vào ngành năm nay là thứ 3 rồi.

Chào bác,

Rất vui mừng có sự tham gia của các bác Hải quan đó là một vinh dự cho diễn đàn. Trong này còn nhiều anh em ít hiểu biết về thủc tục và chính sách Hải quan lắm vì vậy mong sao các bác bớt chút thời gian tham gia và chỉ bảo cho anh em một số vướng mắc về lình vực có liên quan đến cong việc của các bác nhé.

Trân trọng

volverine_1.0
16-03-10, 08:53 AM
Tôi Hải quan đây, đói bình thường, mình vào ngành năm nay là thứ 3 rồi.

bạn cho mình hỏi ........ bạn làm ở chi cục hải quan nào thế ...........:)

clairsang
16-03-10, 06:58 PM
Mình làm ở cơ quan Tổng cục. chính xác là Ban Quản lý dự án Hiện đại hóa Hải quan.

clairsang
16-03-10, 07:01 PM
Chào bác,

Rất vui mừng có sự tham gia của các bác Hải quan đó là một vinh dự cho diễn đàn. Trong này còn nhiều anh em ít hiểu biết về thủc tục và chính sách Hải quan lắm vì vậy mong sao các bác bớt chút thời gian tham gia và chỉ bảo cho anh em một số vướng mắc về lình vực có liên quan đến cong việc của các bác nhé.

Trân trọng

Giúp dc thì mình chẳng ngại gì đâu, chỉ sợ ko dc thôi, mình làm ở Tổng cục, cũng được học nghiệp vụ đầy đủ cùng các anh em địa phương , nhưng ko thường xuyên cọ xát nên ko nhanh .
Bác nào cần giúp gì cứ PM em, giúp dc em giúp :D
0912 420 254.

nguyenhoainam.xnk
16-03-10, 10:28 PM
cho em hỏi. hiện tai em chưa có bằng b anh văn nhưng em lại có giấy chung nhận dạt kết quả thi anh van ( đả thi và đậu nhưng chưa dươc cấp bàng ) thì em có thể nạp hồ sơ thi công chức không

linolero
17-03-10, 07:18 PM
Mình có bằng B rồi mà lại in sai kết quả thế mới khổ chứ. Không biết lúc nào họ kêu lên nhận lại bằng đây :confused:

tuankq
26-03-10, 12:13 AM
Mình làm ở cơ quan Tổng cục. chính xác là Ban Quản lý dự án Hiện đại hóa Hải quan.


Chỗ đó có chị An Giang, chuyên đi dạy về giá - thuế cho các lớp nghiệp vụ hải quan. Mình nghe nói là Ban đó là chỗ tập hợp các bác hq bị thất sủng và không biết nhét vào đâu thì đưa và đó mặc dù nhiều bác ở đó có trình cao thực sự.

starfish20486
27-03-10, 12:04 PM
Giúp dc thì mình chẳng ngại gì đâu, chỉ sợ ko dc thôi, mình làm ở Tổng cục, cũng được học nghiệp vụ đầy đủ cùng các anh em địa phương , nhưng ko thường xuyên cọ xát nên ko nhanh .
Bác nào cần giúp gì cứ PM em, giúp dc em giúp :D
0912 420 254.


Chào Bác,

Chắc chắn sẽ có dị nhờ Bác rùi, em đi hai quan lần đầu sửa manifest chờ chực mãi,hic!
Nhưng cũng học được nhiều bài học kinh nghiệm, có dịp thì học hỏi bác thêm.
Nếu Bác ở SG thì có dịp mời bác đi uống cafe.:D

fuyin
12-05-10, 02:42 PM
nhỏ bạn mình cũng đã dự tuyển rồi, và hình như cũng out luôn rồi

Duy Hong
13-05-10, 02:14 PM
Mình làm ở cơ quan Tổng cục. chính xác là Ban Quản lý dự án Hiện đại hóa Hải quan.

Bác ơi,

Không biết cái Dự án Hiện đại hoá Hải quan đó, giờ cty nào trúng thầu nhẩy? Em làm từ thời ITIS + SMEC ấy. He he

lananhle
28-09-10, 04:17 PM
Mình tưởng ngành Hải Quan ko tuyển công khai chứ các bác nhỉ? Không ngờ tuyển rầm rộ thế. Ai mà thi tuyển vào đây chắc là đầu có sỏi nhỉ! Hi. Em thấy ai ngành HQ tương lai sáng lạng thế mà. Làm gì mà chết đói. Các bác cứ nhầm thế nào ấy chứ.Hi.

leviettuan
28-09-10, 05:14 PM
hi minh hoc nganh hai quan day tuong lai that nghiep la co !

lananhle
29-09-10, 10:18 AM
hi. Thiệt không đó. Cậu học ngành này có khó không. Theo mình nếu đã lựa chọn học ngành này thì cậu đã có xác định từ trước rùi.Hj. Không thất nghiệp được đâu.

tandat
17-11-10, 01:33 AM
Dạ chào Anh/Chị!
Em tên Đạt, hiện tại Em muốn làm logistic, để phát hành được bill, book, và giấy nhận hàng, giấy báo, lệnh giao hàng thì Em cần làm những thủ tục gì, và cộng tác như thế nào với tất cả hãng tàu biển, và hàng không để hoạt động. Có Anh/Chị nào có thể hướng dẫn giúp, thật sự Em rất muốn được làm cái này.
Chi tiết của Em là: tandat.tl@gmail.com
skype: tandat.tq

Rất mong Quý Anh/Chị có thế giành chút thời gian hướng dẫn cho Em.
Thân chào!

thoilenguyen
30-07-11, 12:22 PM
Hàng miễn kiểm hóa hết rồi, đua nhau vào làm gì. Lắm lắm Chi cục công chức ngồi chơi dài dài, thấy chủ hàng thì giật mình.
Hải quan cách đây 3 năm về trước thì mới OK

Mark
30-07-11, 01:49 PM
Chắc lại thiếu quân xanh quân đỏ đây

tmsales
01-08-11, 02:03 PM
Khi nào thất nghiệp, thề sẽ vào HQ làm. haha

tmsales
02-08-11, 09:12 AM
Đã có kết quả thi công chức HQ 2011, vời các anh các chị vào xem có tên mình hem nha.
http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=18230

viettu.slna37
28-11-11, 08:03 PM
cho minh hoi nam 2011 co tuyen nua khong nhi?

tmsales
29-11-11, 11:26 AM
cho minh hoi nam 2011 co tuyen nua khong nhi?

2011 tuyển xong rồi bạn. Chờ qua năm sau vậy. Chịu khó xem tin tức, thông báo của HQ nha.