PDA

View Full Version : Pte Ltd & Sdn Bhd là gì?


quanghuy
12-02-09, 03:43 PM
Xin chào cả nhà,

Mình thấy ở cuối tên 1 số cty thường có chữ: Pte Ldt hay Sdn Bhd

- Pte Ltd : thường có trong tên các cty Singapore
- Sdn Bhd: thường có trong tên các cty Malaysia.

Vậy ai biết có thể giải thích giúp mình 2 cụm từ trên là viết tắt của từ gì không? loại hình doanh nghiệp này là gì?

Best Rgds

mar.ptd
12-02-09, 04:39 PM
Mới tìm hiểu được về Pte Ltd của Sing thôi, khi nào rảnh rảnh chút em tìm thêm cho bác về Sdn Bhd nhé!

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn ở Sing bao gồm:
- Công ty TNHH Tư nhân (Tên công ty kết thúc bằng Pte Ltd): Hầu hết các công ty vừa và nhỏ tại Sing thuộc loại này. Quy định đối với công ty kiểu này là cổ đông không quá 50 người.
- Công ty TNHH Công chúng (Tên công ty kết thúc bằng Ltd). Là loại hình áp dụng cho công ty vừa và lớn trở lên. Nếu một công ty Pte Ltd đạt đến giai đoạn phát triển nhất định, cổ đông công ty đó có thể phát cổ phiếu ra công chúng và trở thành Công ty TNHH Công chúng
- Công ty TNHH Bảo lãnh. Đây là loại hình công ty hoạt động phi lợi nhuận.
- Công ty Có vốn đầu tư Nước ngoài. Loại hình công ty dành cho các công ty nước ngoài muốn xây dựng kinh doanh tại Sing.

Phổ biến nhất tại Sing là Pte Ltd nhờ tính linh động và ưu tiên. Pte Ltd bảo vệ tài sản cá nhân của chủ sơ hữu khỏi bất kỳ mọi rủi ro kinh doanh của công ty. Pte Ltd cũng được hưởng những ưu đãi đặc biệt về thuế.
Các thuận lợi:
- Đối tượng pháp lý riêng biệt. Pte Ltd tách riêng biệt đối tượng pháp lý thành cổ đông và giám đốc.
- Giới hạn trách nhiệm pháp lý: Trách nhiệm của các thành viên đối với các khoản nợ của công ty chỉ bị giới hạn trong tổng số vốn họ góp vào công ty.
- Tồn tại lâu dài. Sự tồn tại của công ty không phụ thuộc vào quan hệ của các thành viên công ty. Dễ dàng chuyển nhượng cổ phần hoặc thay đổi trong cổ đông, công ty được đảm bảo tồn tại ngay cả khi cổ đông hay giám đốc chết hoặc từ nhiệm.
- Dễ dàng tăng vốn. Có thể tăng lượng vốn để mở rộng sản xuất hoặc cho các mục đích khác, bằng cách thu hút thêm cổ đông hoặc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện tại. Các nhà đầu tư có khuynh hướng mua cổ phần trong một công ty tách riêng biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản công ty. Ngoài ra, hầu hết các ngân hàng ưu đãi vay nhiều hơn cho các công ty thuộc loại này.
- Hình ảnh đáng tin cậy: Các nhà đầu tư có cơ hội trở thành một phần của công ty và tham gia vào quá trình công ty mở rộng và phát triển. Loại hình này giúp công ty dễ dàng tạo dựng quan hệ với các khách hàng tiềm năng của bạn, nhà cung cấp, ngân hàng.
- Dễ dàng chuyển nhượng quyền sở hữu: Quyền sở hữu của một công ty có thể được chuyển nhượng, hoặc toàn bộ hoặc một phần, mà không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và không cần tài liệu hướng dẫn pháp lý phức tạp.
- Ưu đãi thuế: Mức thuế áp dụng cho lợi nhuận dưới SGD 300,000 là 9% và 18% cho lợi nhuận trên SGĐ 300,000. Vốn thu hút được không bị đánh thuế. Và một khi đã bị đánh thuế thu nhập ở cấp độ doanh nghiệp, cổ tức của cổ đông được miễn thuế.
Hạn chế:
- Thủ tục thành lập và thủ tục xin phá sản hơi phức tạp hơn so với các loại hình khác.
- Các Giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một số trường hợp, đặc biệt là gian lận thương mại hoặc gây tổn thất trong công ty.

quanghuy
12-02-09, 04:52 PM
Mới tìm hiểu được về Pte Ltd của Sing thôi, khi nào rảnh rảnh chút em tìm thêm cho bác về Sdn Bhd nhé!

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn ở Sing bao gồm:
- Công ty TNHH Tư nhân (Tên công ty kết thúc bằng Pte Ltd): Hầu hết các công ty vừa và nhỏ tại Sing thuộc loại này. Quy định đối với công ty kiểu này là cổ đông không quá 50 người.
- Công ty TNHH Công chúng (Tên công ty kết thúc bằng Ltd). Là loại hình áp dụng cho công ty vừa và lớn trở lên. Nếu một công ty Pte Ltd đạt đến giai đoạn phát triển nhất định, cổ đông công ty đó có thể phát cổ phiếu ra công chúng và trở thành Công ty TNHH Công chúng
- Công ty TNHH Bảo lãnh. Đây là loại hình công ty hoạt động phi lợi nhuận.
- Công ty Có vốn đầu tư Nước ngoài. Loại hình công ty dành cho các công ty nước ngoài muốn xây dựng kinh doanh tại Sing.

Phổ biến nhất tại Sing là Pte Ltd nhờ tính linh động và ưu tiên. Pte Ltd bảo vệ tài sản cá nhân của chủ sơ hữu khỏi bất kỳ mọi rủi ro kinh doanh của công ty. Pte Ltd cũng được hưởng những ưu đãi đặc biệt về thuế.
Các thuận lợi:
- Đối tượng pháp lý riêng biệt. Pte Ltd tách riêng biệt đối tượng pháp lý thành cổ đông và giám đốc.
- Giới hạn trách nhiệm pháp lý: Trách nhiệm của các thành viên đối với các khoản nợ của công ty chỉ bị giới hạn trong tổng số vốn họ góp vào công ty.
- Tồn tại lâu dài. Sự tồn tại của công ty không phụ thuộc vào quan hệ của các thành viên công ty. Dễ dàng chuyển nhượng cổ phần hoặc thay đổi trong cổ đông, công ty được đảm bảo tồn tại ngay cả khi cổ đông hay giám đốc chết hoặc từ nhiệm.
- Dễ dàng tăng vốn. Có thể tăng lượng vốn để mở rộng sản xuất hoặc cho các mục đích khác, bằng cách thu hút thêm cổ đông hoặc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện tại. Các nhà đầu tư có khuynh hướng mua cổ phần trong một công ty tách riêng biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản công ty. Ngoài ra, hầu hết các ngân hàng ưu đãi vay nhiều hơn cho các công ty thuộc loại này.
- Hình ảnh đáng tin cậy: Các nhà đầu tư có cơ hội trở thành một phần của công ty và tham gia vào quá trình công ty mở rộng và phát triển. Loại hình này giúp công ty dễ dàng tạo dựng quan hệ với các khách hàng tiềm năng của bạn, nhà cung cấp, ngân hàng.
- Dễ dàng chuyển nhượng quyền sở hữu: Quyền sở hữu của một công ty có thể được chuyển nhượng, hoặc toàn bộ hoặc một phần, mà không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và không cần tài liệu hướng dẫn pháp lý phức tạp.
- Ưu đãi thuế: Mức thuế áp dụng cho lợi nhuận dưới SGD 300,000 là 9% và 18% cho lợi nhuận trên SGĐ 300,000. Vốn thu hút được không bị đánh thuế. Và một khi đã bị đánh thuế thu nhập ở cấp độ doanh nghiệp, cổ tức của cổ đông được miễn thuế.
Hạn chế:
- Thủ tục thành lập và thủ tục xin phá sản hơi phức tạp hơn so với các loại hình khác.
- Các Giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một số trường hợp, đặc biệt là gian lận thương mại hoặc gây tổn thất trong công ty.

Cảm ơn những thông tin bổ ích của bạn. Theo như trên thì Pte Ltd cũng gần tương tự như Co.,Ltd của Việt Nam nhỉ. Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn của mình.

Mình cũng vừa search được Pte Ltd = Private Limited. Hiểu phần nào rồi đó.

Thanks bạn nhé.

mar.ptd
13-02-09, 02:28 PM
Em thấy nó vừa kết hợp giữa cả Co.,Ltd và J.S.C. của mình bác ạ.

minh-hyundai
25-02-09, 06:32 PM
SDN BHD ( Malaysia ) tương tự như Corporation có một số đặc điểm sau :
1/ Limited liability: Nghĩa là khi công ty vỡ nợ, những cổ đông chỉ được nhận số tiền tương ứng với cổ phần của họ.
2/ Delegated Management: Quyền quyết định nằm ở ban giám đốc ( gồm nhiều cổ đông )
3/ Investor Ownership : Tính chất sở hữu thuộc về các cổ đông. Nghĩa là cổ đông có toàn quyền quyết định đối với cổ phần của mình ( Mua, bán )
4/ Separate legal personality (http://en.wikipedia.org/wiki/Separate_legal_personality) : Bị khiếu kiện hay khiếu kiện trên danh nghĩa công ty.
5/ Transferrable shares (http://en.wikipedia.org/wiki/Stock_exchange) :Cổ phiếu thường dễ giao dịch trên các sàn chứng khoán lớn như London Stock Exchange , New York stock exchange, Euronex ,v..v...

Nếu xét ở đặc điểm thứ 5 thì các tập đoàn tư nhân của Việt Nam không thể nào là Corporation được phải không ạ.

Regards,
Nguyen Minh
0972583837